مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1397/8/9 10:58:37

در نود و هفتمین جلسه شورا صورت می گیرد:
بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری به کاهش حوزه های معاونتی و حذف پستهای قائم مقامی و جانشین و مشاور در کلیه واحدها/ لینک دستور
شورای شهر تهران بررسی یک فوریت طرحی را در دستور کار دارد که به موجب تصویب آن شهرداری ملزم به کاهش حوزه های معاونتی و حذف پستهای قائم مقامی و جانشین و مشاور در کلیه واحدها و شرکت ها تابعه خواهد شد.


به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای شهر تهران، نود و هفتمین جلسه شورای شهر تهران در دوره پنجم یک شنبه، سیزدهم آبان ماه  سال 97 با ارائه دو نطق  پیش از دستور توسط  علی اعطا و شهربانو امانی برگزار خواهد شد.

 

 

در این جلسه ابتدا نامه فرمانداری در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه "مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران" بررسی می شود.

 

در ادامه یک فوریت طرح " الزام شهرداری به کاهش حوزه های معاونتی از 9 به حداکثر 6 سطح سازمانی و حذف پستهای قائم مقامی و جانشین و مشاور در کلیه واحدها و شرکت ها تابعه بررسی خواهد شد.

 

انتخاب 10 نفر از اعضای شورا جهت عضویت در شعب ده گانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نیز در جلسه آتی شور بررسی می شود.

 

بررسی لایحه "دستور العمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد"  نیز در دستور جلسه نودو هفتم شورا قرار دارد.

همچنین در ادامه جلسه بررسی صورت جلسه پانزدهم الی هیجدهمین جلسه کمیسیون نام گذاری و نیز بررسی  لایحه اعطای مجوز به شهرداری برای تسویه جرائم مالی آرا ماده 100  مربوط به املاک ریز دادنه در دستور کار شورا قرار دارد.

 

 

 

در ادامه تعیین نرخ جدید بازدید از باغ پرندگان در قالب لایحه اصلاحی به صحن شورا می آید و همچنین در این جلسه تعیین  اخذ عوارض حفظ و گسترش باغات شهر تهران نیز در قالب لایحه اصلاحی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد.

 

 

همچنین در این جلسه موضوع تشخیص باغ بودن 4 ملک ثبتی در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار دارد.

 

 

بررسی لایحه " آیین نامه نحوه واگذاری دفاتر خدمات الکترونیک شهر " و نیز بررسی لایحه شناسنامه تک باغات و اراضی مشجر در دستور کار جلسه آتی شورا قرار دارد.

 

لینک ضمائم دستور 97: http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=13923

 print
rating
  نظرات