مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1397/7/18 18:9:24

محمد سالاری در دومین نشست از سلسله نشست های دوباره تهران مطرح کرد: (3)
برنامه 5 ساله سوم نیاز جدی به اخذ نظرات متخصصان دارد/ از بی اعتنایی به اسناد فرادست تا لزوم انعطاف پذیری در برنامه سوم توسعه شهر تهران
رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورا گفت: برنامه 5 ساله سوم توسعه شهر تهران هم از نظر رعایت موازین اسناد بالا دست ، هم از نظر پیش بینی منابع و مصارف  و هم از نظر  انعطاف پذیری نیاز به تغییر و اخذ نظرات کارشنسان و متخصصان دارد.


به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران دومین نشست از سلسله نشست های دوباره تهران با عنوان تهران 1402 با تمرکز بر کلیت ساختاری و بخش های کالبدی و فضایی برنامه سوم توسعه شهر تهران در حوزه شهرسازی و معماری با حضور محسن هاشمی ریاست شورا ، محمد سالاری ریاست کمیسیون معماری و شهرسازی شورا ، علی اعطا رییس کمیته معماری شورا ، زهرا نژاد بهرام رییس کمیته شهر سازی شورا، پیروز حناچی معاون شهر سازی شهرداری تهران ، حجت اله میرزایی معاون برنامه ریزی ،توسعه شهری و امور شوراهای  شهرداری تهران و امیر آریا زند قائم مقام معاونت برنامه ریزی ،توسعه شهری و امور شوراهای  شهرداری تهران و جمع کثیری از اساتید و صاحب نظران حوزه معماری برگزار شد.

 

محد سالاری رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورا با حضور در این نشست اظهار داشت: طی سلسله جلساتی که با معاونت برنامه ریزی و کمیسیون فرهنگی داشتیم مواردی احصا کردیم اما باز  هم بخش بزرگی از ابهامات پابرجاست. لذا بهتر است ما به عنوان اعضای شورا در این زمینه ورود کنیم و بر اساس مصادیق نظرات صاحبنظران برنامه را مورد بررسی قرار دهیم.

 

سالاری گفت:  انصافا فرایند تدوین برنامه سوم در زمینه مشارکت پذیری بسیار مورد قبول است  ولی کمترین بهره را از این امر گرفتند و برخلاف این همه نشست ها با این همه اساتید بهره لازم از آن برده نشده حتی کمتر از برنامه دوم . لذا با همین رویکرد هنوز مدل برنامه ریزی سوم توسعه به گونه ای است که از مطالعه آن نمی توان درک مشخصی داشت، اینکه  برنامه منعطف است یا ساختاری و ..  .

 

سالاری افزود: در فرایند برنامه ریزی سلسله مراتب وجود دارد و مفاهیم شناخته شده حاکمیت دارند. اما این اصل در برنامه سوم مشاهده نمی شود. اینکه آیا می توان  از یک راهبردی در تاب آوری شهر نهایتا به پروژه ای برسیم که بلوکی در بافت فرسوده  نوسازی و مقاوم سازی شود چنین سلسله مراتبی در برنامه  سوم وجود ندارد.

 

سالاری افزود: موضوع دیگر در برنامه سوم عدم اعتنا به برنامه های فرا دست است. مجموعه ای از ظرفیت های علمی طرح های فرادست را تصویب کردند نظیر طرح جامع  که  یکی از راهبردی های آن  منتج به طرح تفصلی شده است. حال در برنامه سوم به این موارد توجه نشده و تنها ذکر شده طرح تفصیلی باید بازنگری شود.

 

وی ادامه داد: راه رسیدن به تحقق طرح جامع از طریق طرح های موضعی و موضوعی است اما در برنامه سوم این مهم حذف شده است. ساماندهی مشاغل نا متجانس شهری، باغات و فعالیت های ساماندهی مال ها و 43 تکالیفی که وجود دارد همه را کنار گذاشته اید بنابراین گفت که در برنامه سوم بی اعتنایی محض به اسناد بالادستی شده است.

 

سالاری اظهار داشت: در حوزه منابع و مصارف نیز نکات بسیاری در خصوص برنامه سوم وجود دارد. برنامه 5 ساله سوم قرار است تصویب شود  و برش آن برنامه و بودجه سال بعد است، باید مشخص شود چقدر منابع می خواهد و از طرفی ظرفیت منابع شهر تهران باید ببینیم چگونه است و بر اساس سال های گذشته بررسی می کردیم این مهم هم وجود ندارد. وقتی برنامه 5 ساله سوم را  آرمان خواهانه  تدوین می کنیم و همه آرزوهایمان را در آن می گنجانیم باید هم این مشکلات به وجود آید. 

 

رییس کمیسیون شهر سازی و معماری گفت: چطور می شود در برنامه سوم شهر تنها یک سری از برنامه ها ذکر شود پس مسائل روزمره تهران چه سرنوشتی خواهند داشت؟

 

وی ادامه داد: در برنامه سوم توسعه شهر تهران آمده نوسازی بافت فرسوده از وظایف شهرداری است و  تاکید شده شهرداری نسبت به نوسازی بافت فرسوده اقدام کند در حالی که شهرداری قرار بود تسهیل گری کند این کار باید با مشارکت سازمان های ذینفع ، مردم و حاکمیت انجام شود.

 

وی همچنین گفت: در حال حاضر  کشور های دیگر  مدت ها است  از طرح های توسعه شهری بلند مدت عبور کرده و به برنامه ریزی های منعطف رسیده اند  آیا در شهرداری تهران که در بدترین وضعیت منابع به سر می برد که این وضعیت هم ارث گذشتگان است و هم مطالبات شهروندان و هم اشباع طرح تفصیلی،  آیا مبتنی بر این مقتضیات کاری انجام شده است. آیا فرصتی فراهم شده تا بتوانیم در حوزه نرم افزاری اقدامی انجام دهیم.  

 

رییس کمیسیون شهر سازی و معماری گفت: در خصوص شاخص های کیفی و کمی نیز برنامه سوم دچار مشکل است آیا وضعیت موجود مورد سنجش از نظر شاخص های کیفی و کمی قرار گرفته ؟ لذا برنامه 5 ساله سوم نیاز جدی به اخذ نظرات متخصصان و صاحب نظران دارد.print
rating
  نظرات