مقالات

ایجاد شده توسط : kalanshahr در 1397/7/11 15:35:52

اقدامات شاخص اخیر دبیرخانه مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها
به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران اباذر صرامی دبیر مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها اقدامات شاخص اخیر دبیرخانه مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها راتشریح نمودند

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران اباذر صرامی دبیر مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها  اقدامات شاخص اخیر دبیرخانه مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها راتشریح نمودند:

 

الف) تمهیدات برگزاری اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در آبان  ماه سال جاری

ب) هماهنگی ضروری در خصوص برگزاری اجلاس آبان ماه مجمع مشورتی در همدان همزمان با رویداد انتخاب شهر همدان بعنوان پایتخت گردشگری مجمع گفتگوی کشورهای اسلامی

ج) برگزاری نشست مشترک با مدیر کل مطالعات و توسعه گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور در راستای هم افزایی و جذب فرصت های گردشگری کلانشهرها ومراکز استانها و تمهیدات همکاری مشترک مجمع مشورتی با سازمان میراث فرهنگی کشور

د) برگزاری نشست مشترک با کمیسیون چشم انداز و توسعه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای هم افزایی فی مابین دبیرخانه همایش چشم انداز و آینده پژوهی شهرو مدیریت شهری مجمع تشخیص مصلحت نظام با مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها

ه) تمهیدات گرد آوری اقدامات شاخص عملکرد سال اول دوره پنجم شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها و تاثیر گذاری آن بر کمیسیون های اجلاس مجمع مشورتی

و) برگزاری  نشست مشترک با مدیریت برخی مراکز موثر ارائه پژوهش های کاربردی و راهبردی پژوهشی  در راستای نحوه هم افزایی مجمع مشورتی و تعامل در راستای بازخوانی مطالعات راهبردی و عملیاتی و اجرائی کاهش چالش ها وافزایش فرصت ها

ز) انعکاس مطلوب و اخذ بازخورد موثر گزارش چالش ها و فرصت های کلانشهرها و مراکز استانها تهیه و گرد آوری گردیده  توسط دبیرخانه مجمع مشورتی _ تیرماه 97 با همکاری و مساعدت روسای محترم شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها

ح) برگزاری نشست مشترک با مدیریت رسانه های موثر در حوزه مدیریت شهری در راستای هم افزائی و تعاملات مجمع مشورتی در راستای اخذ بازخوردهای موثر در تحقق و جلب مشارکت حداکثری در تحقق اقدامات مدیریت شهری کلانشهرها و مراکز استانها

ط) تمهیدات گرد آوری و اخذ مصوبات لازم جهت برند سازی کلانشهرها و مراکز استانها باعنوان روز و هفته فرهنگی هرشهرمتناسب با زیر ساخت ها و بسترهای فرهنگی و اجتماعی و..جهت ارائه در اجلاس آتی مجمع مشورتی

ی) تمهیدات ارائه چکیده عناوین شاخص کمیسیون های تخصصی کلانشهرها و مراکز استانها در راستای هم افزائی و انتقال تجربیات و اخذ بازخورد های موثر در هدف گذاری های موثرتر کمیسیون های اجلاس مجمع مشورتی

ک) تقویت مناسبات دبیران مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها با دبیران کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران و شورایعالی استان ها و مجمع شهرداران کلانشهرها جهت هم افزایی در برگزاری اجلاس های آتی به ویژه اولویت های مطمح نظر کمیسیون های تخصصی مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانهاprint
rating
  نظرات