مقالات

ایجاد شده توسط : kalanshahr در 1397/7/4 11:40:56


زنجان به‌عنوان‌ یکی از شهرهای پیشرو کشورهای عضو اکو انتخاب شدبر اساس تفاهم‌نامه بین موسسه فرهنگی اکو و سازمان ملل متحد، برای توسعه فرهنگی شهرها از میان 10 کشور عضو اکو، ایران در سال نخست و از میان شهرهای جمهوری اسلامی زنجان به‌عنوان شهر پیشرو انتخاب شد.
سازمان ملل و مجموعه UN-Habitat ( برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد) مأموریتی را به کشورهای عضو اکو داده است که طی 10 سال متوالی هرسال در یک کشور و در آن‌یک شهر را به‌عنوان پیشروانتخاب کنند. نام زنجان ابتدا در میان شهرهای نامزد مطرح‌شده برای این انتخاب نبود اما ظرفیت‌های فرهنگی منحصربه‌فرد آن معرفی و تأکید شد که این شهر هنوز یکپارچگی قومی خود را حفظ کرده و هنوز از مدار توسعه فرهنگی خارج نشده است.
زنجان ویژگی‌های خاصی دارد، به لحاظ شاخصه‌های اجتماعی منحصربه‌فرد است و قابلیت اینکه توانمندی‌های بالقوه را با برنامه‌هایی که سازمان ملل و موسسه اکو تعریف می‌کند، به فعلیت برساند
از سوی دیگر زیرساخت‌های منطقی برای رسیدن به توسعه مدنظر سازمان ملل ازنظر شرایط آب و هوایی، مسیرهای دسترسی، فاصله با پایتخت و غرب کشور و مرکزیت هفت استان مرزی در این شهر وجود دارد.
درنهایت یک ماه قبل با بررسی‌های انجام‌شده موسسه فرهنگی و برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد زنجان به‌عنوان شهر پیشرو انتخاب و معرفی شد.در این توافق با 2 مجموعه فرهنگی، 10 محور توسعه را برای شهر زنجان که مبتنی بر مسائل فرهنگی است تعریف شد. طرح‌های سبزه‌میدان، مجموعه گردشگری و خانه بوران، زنجان رود، پیاده راه خیابان امام، احداث فضاهای مسکونی منطبق با شرایط بومی و محلی زنجان، موضوع ایمنی و آتش‌نشانی، شهرک و قطب آی تی و فناوری اطلاعات ازجمله آن 10 طرح برای توسعه این شهر محسوب است.
توسعه پایدار به معنای رشد یک شهر بدون لطمه زدن به نسل آینده و گرفتن فرصت‌های بهبود آیندگان است، مهم‌ترین آیتم برای توسعه پایدار یک منطقه در کنار پاسداری از منابع محیط زیستی، رشد فرهنگی در ابعاد مختلف و  این موضوع ذهن شهرداری را مشغول کرده بود که چه اقدامی توان انجام داد که بتوان زنجان را در عرصه بین‌المللی مطرح ساخت و اقداماتی انجام داد که خروجی آن آبادانی و توسعه شهر باشد.
مفهوم شهر پیشرو در این مجموعه این بود که یک سری محورهای برای توسعه یک شهر تعریف و طی یک سال رصد اجرا و رشد آن محورها رصد شود که شهر موردنظر در این مدت چه تحولی پیدا می‌کند و بر اساس آن‌یک امتیازات ویژه‌ای به آن شهر بدهند.
اقدامات موردنظر مبتنی بر فرهنگ بومی شهر نباشد، این برنامه‌ها به حتم محکوم‌به شکست است. مجموعه UN-Habitat به این دلیل موسسه فرهنگی اکو را انتخاب کرده است که می‌گوید حاضر نیستم هر توسعه و رشدی را در شهرهای دنیا ایجاد کنم مگر آنکه مبتنی بر مباحث فرهنگی باشد. چهار دوره جشنواره غذای کشورهای عضو اکو - جاده ابریشم با همکاری میراث فرهنگی و سازمان اکو به میزبانی شهرداری زنجان برگزار شد
.print
rating
  نظرات