مقالات

ایجاد شده توسط : kalanshahr در 1397/5/17 14:29:4


ضرورت تفکیک امور ملی از امور محلی در راستای تقویت نقش مؤثر شوراهای اسلامی

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران اباذر صرامی دبیر مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها بر  ضرورت تفکیک امور ملی از امور محلی در عرصه تدوین قوانین و حوزه اجرائی کشور در راستای تقویت نقش مؤثر شوراهای اسلامی  شهرهای سراسر کشور تأکید نموده و اظهار داشتند مستفاد از قانون اساسی، شوراها به‌عنوان یک‌نهاد خاص حاکمیتی، در کنار قوای سه‌گانه از ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور می‌باشند. به استناد اصل یکصد و سوم استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها می‌باشند. صلاحیت تصمیم‌گیری (وضع مقررات کلی و نوعی) و نه صرفاً صلاحیت تصمیم سازی جز اختیارات و اصول متعدد قانون اساسی است. اداره امور محلی صرفاً در صلاحیت شوراهاست. ضرورت اصلاح تعارض اختیار و قدرت در مقررات و عرصه اجرائی شوراهای کشور به‌عنوان نهاد مؤثر در جذب مشارکت حداکثری نهادهای اجتماعی و مردمی و تمرکززدایی واقعی و اعطای قدرت و اختیارات کافی به شوراهای اسلامی به‌گونه‌ای باشد که بتوانند مسئولیت خویش را به‌صورت اثربخش و مستقل صورت پذیرد. آقای صرامی دبیر مجمع مشورتی ضمن اشاره به اینکه شوراها به‌موجب قوانین ششم و هفتم قانون اساسی در کنار ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور قلمداد می‌شوند. تأکید نمودند که برای حل‌وفصل نمودن مشکلات مردم راهی جز مشارکت دادن آن‌ها در امور وجود ندارد و تحقق این مشارکت و رفع برخی نارسائی‌های موجود با تقویت شوراها امکان‌پذیر است.
print
rating
  نظرات