مقالات

ایجاد شده توسط : m.salari در 1397/4/11 12:9:0


آغاز فعالیت ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد با محوریت کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران
 با پیگیری کمیسیون شهرسازی و معماری ساماندهي وضعیت فعاليت كميسيون‌هاي ماده صد قانون شهرداري تهران به منظور  پیشگیری و کاهش تخلفات ساخت و ساز در شهر تهران با تشکیل ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد متشکل از کمیسیون شهرسازی و معماری، نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری استان تهران و شهرداری تهران عملیاتی شد.  

 با پیگیری کمیسیون شهرسازی و معماری ساماندهي وضعیت فعاليت كميسيون‌هاي ماده صد قانون شهرداري تهران به منظور  پیشگیری و کاهش تخلفات ساخت و ساز در شهر تهران با تشکیل ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد متشکل از کمیسیون شهرسازی و معماری، نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری استان تهران و شهرداری تهران عملیاتی شد.

شورای اسلامی شهر تهران در سال های گذشته مصوباتی به منظور ساماندهی كميسيون‌هاي ماده صد داشته که با تشکیل ستاد هماهنگی مذکور این مصوبات اجرایی خواهد شد در این راستا اعضای ستاد با هدف تدوين و پیگیری راه‌كارها و سياست‌ها جهت ايجاد وحدت رويه در صدورآرا و اجرايي نمودن آراي كميسيون‌هاي ماده صد و همچنین نظارت بر عملكرد كارشناسان فني کمیسیون‌ها و ایجاد هماهنگي با ساير سازمان‌هاي و نهادهاي ذی‌ربط همچون سازمان نظام مهندسی، ديوان عدالت اداري و ... پیشگیری و کاهش تخلفات ساختمانی در شهر تهران را در دستور کار خود قرار دادند.print
rating
  نظرات