مقالات

ایجاد شده توسط : kalanshahr در 1397/3/1 9:48:52


نقش موثر مجمع مشورتی
اباذر صرامی : ایفای نقش موثر مجمع مشورتی در ارائه اولویت های موجود پیرامون فرصت ها و چالش های کلانشهرها وشهرهای مراکز استان ها


به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران اباذر صرامی دبیر مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها ضمن تبیین اهمیت ونقش وجایگاه شوراهای اسلامی وضرورت تقویت آن در قوانین وبرنامه های مصوب مجلس ودولت ضمن اشاره به تمرکز جمعیت غالب شهرنشین کشور در 31 شهر مرکز استان به ایفای نقش موثر مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها وشهرهای مراکز استان ها در ارائه اولویت های موجود پیرامون فرصت ها و چالش های کلانشهرها وشهرهای مراکز استان ها اشاره نمودند.
همچنین برگزاری بیش از شصت اجلاس طی 15 سال اخیر و تشکیل اجلاس مشترک این مجمع بعضا با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روسای شورایعالی استان ها وشهرداران کلانشهرها و شهرهای مراکز استان هارا از دیگر اقدامات موثر این نشست ها عنوان نمودند.
ایشان رویکرد اصلی مجمع را تخصصی شدن امور و توانمند سازی اعضای مجمع برای غلبه بر مشکلات جاری در حوزه مدیریت شهری دانسته و دبیرخانه مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها را در تعامل نزدیک با شورایعالی استان ها و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون خاص کلانشهرهای هیئت دولت و دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور وسایر نهادهای ذیربط مطرح نمودند.
اهداف مجمع مشورتی با لحاظ پیشنهادهای مطروحه و مصوبات منتج از نشستهای تخصصی در کمیسیون ها، اقدامات و هماهنگی لازم با مراجع ذیربط تاکنون در این خصوص صورت پذیرفته است. همچنین در راستای افزایش فرصت های همکاری و کاهش چالش های شهرهای مراکز استان ها و کلانشهرها تفاهم نامه همکاری فی مابین مجمع مشورتی با وزارت خانه ها وسازمان هانیز تنظیم گردیده است.
صرامی ضمن اشاره به ضرورت تسریع در اصلاح و ابلاغ لایحه مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار در مجلس و دولت براساس خاستگاه های شوراهای اسلامی و شهرداریهای کشور برخی بازخوردهای موثرنتایج اجلاس مجمع مشورتی شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها را نیز در این حوزه ها دانستند.


print

rating
  نظرات