مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1397/2/25 8:55:44

علي اعطا:
مديريت با شهروندان
سخنگوی شورای شهر تهران در یادداشتی پیرامون موضوع انتخاب شهردار از مدیریت با شهروندان در اعتماد نوشت:


فرآيند انتخاب شهردار در شوراي پنجم، براي دومين بار است كه طي مي‌شود. يك بار در مردادماه سال گذشته، كه به انتخاب « محمدعلي نجفي» منجر شد و ديگري در ماه جاري...

 

ارديبهشت‌ماه كه نتيجه آن انتخاب و معرفي محمدعلي افشاني به عنوان شهردار جديد تهران بود. طبيعي است كه مقصود از اين فرآيند در هر دو نوبت، انتخاب شهردار تهران بود. اما از ديگر سو، طي كردن اين فرآيند دستاورد ديگري داشته كه مختص دوره پنجم شوراها بوده است: فرآيند انتخاب شهردار در پارلمان شهري، به مجالي و فرصتي براي گفت‌وگو درباره شهر تهران و آينده آن در پارلمان اين شهرتبديل شد. در دو نوبت انتخاب شهردار، جلسات ارايه برنامه هر يك از كانديداها را مي‌توان جلسه تبيين و تشريح يك شيوه نگاه به تهران و آينده تهران دانست. تهراني كه در آن زندگي مي‌كنيم به كجا مي‌رود؟ چشم‌انداز آن چيست؟ از تهران چه مي‌خواهيم؟ پايتخت جهان اسلام، بايد چگونه باشد و با كدام راهبردها، با كدام سياست‌ها و با كدام طرح و برنامه‌ها بايد به سوي چشم‌اندازي كه در نظر داريم حركت كنيم؟جلسات ارايه برنامه كانديداها در عمل به فرصتي بدل شد تا در اين باره گفت‌وگو كنيم و علني بودن اين جلسات و حضور پرشور رسانه‌ها نيز، اين گفت و شنودها را در ابعادي فراتر مطرح كرد و به بطن جامعه برد. اين ويژگي كه در جلسات انتخاب شهردار به نمايش گذاشته شد، شرط تحقق مديريت مشاركت‌محور در اداره شهر است. اگر انتظار داريم شهروندان در اداره شهر سهيم باشند و مشاركت داشته باشند، در بدو امر بايد فرصت گفت‌وگو درباره شهر را فراهم كنيم. يك وجه اين گفت‌وگو، گفت‌وگو در پارلمان شهري است. شوراي پنجم به عنوان نمايندگان مردم تهران و كانديداهاي شهرداري، اين گفت‌وگو را در محضر شهروندان و رسانه‌ها آغاز كردند. براي تبيين و تثبيت مديريت مشاركت محور، انتظار مي‌رود شهردار جديد در عرصه مديريت در شهر، زمينه‌هاي گفت‌وگوي شهروندي را ايجاد و تقويت كند. رويكرد حاكم بر شوراي پنجم نيز در عمل، جايگزين كردن مديريت مشاركت محور با مديريت از بالا به پايين است. اين رويكرد، رويكرد حاكم بر عملكرد شهردار جديد تهران خواهد بود. مديريتي كه شهر را با شهروندان و براي شهروندان مديريت كند و دستاورد اصلي آن در پايان دوره مسووليت، افزايش محسوس ميزان اعتماد شهروندان به شهرداري به عنوان يك نهاد اجتماعي باشد.print
rating
  نظرات