مقالات

ایجاد شده توسط : kalanshahr در 1397/2/22 12:12:6


نتایج نشست هیات رئیسه کلانشهرها در شیراز
به گزارش معاونت روابط عمومی وامور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران ودر راستای تبیبن اهداف برگزاری نشست هیات رئیسه کلانشهرها در شیراز در 21و20اردیبهشت ماه 1397برگزار گردید

اباذر صرامی دبیر مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها ومراکز استان ها برگزاری این اجلاس را ذیل اجلاس های مجمع مشورتی شوراهای اسلامی کلانشهرها ومراکز استان ها درکارگروه حمل ونقل وآلودگی هوا به ریاست محسن هاشمی رفسنجانی ریاست شورای شهر تهران وریاست مجمع مشورتی شورای کلانشهرها، کارگروه شهر هوشمند به ریاست سید محمود میرلوحی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، کارگروه رونق بر ساخت وساز به ریاست زهرا نژاد بهرام عضو هیات رئیسه شورای تهران، کارگروه درآمد پایدار به ریاست سید حسن رسولی عضو هیات رئیسه شورای تهران وعضویت اعضای محترم هیات رئیسه کلانشهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، قم، اهواز برگزار گردید.

 نظر باهمیت پیگیری ویژه موارد ونتایج حاصله از این نشست ونشست قبلی که در مشهد برگزار گردید مقرر شد پی گیری نتایج عملیاتی در خصوص طرح لوایح  از سوی شورایعالی استانها و کمیسون خاص کلانشهرها در هیات دولت محقق گردد.

در خصوص برخی مطالبات کلانشهرها و سایر پی گیر ها نیز ازسوی نهادهای اجرائی تا حصول نتیجه قطعی پی گیری های لازم محقق گردد.  

ایشان ضمن اشاره به برگزاری اولین نشست مدیران محترم اداری واجرائی شوراهای کلانشهرها ونتایج ارزشمند آن در راستای تحلیل فرصت ها وچالشهای فراروی این تشکیلات موثر وراهبردی در تحقق اهداف شوراهای کلانشهرها به ضرورت اصلاح وتقویت ساختار این تشکیلات در راستای تسهیل ظرفیت ها ونقش های موثر آن در پیشبرد امور در شوراهای اسلامی کلانشهرها ومراکز استان ها تاکید نمودند.

آقای صرامی دبیر مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها ومراکز استان ها از برگزاری نشست آتی هیات رئیسه کلانشهرها درکلانشهر تبریز در ماه های آتی باحضور مدعوین ویژه این نشست جناب آقای مهندس الویری ریاست محترم شورایعالی استان ها وبرخی از اعضای محترم کمیسیون خاص کلانشهرهای هیات دولت خبر دادند.

از شاخصه های این نشست هدفمند نمودن بسترهای تولید محتوی در کارگروه های تخصصی بوده که این امر توسط دبیرخانه دائمی مجمع مشورتی شوراهای اسلامی کلانشهرهاومراکز استان ها مستقر در شورای اسلامی شهر تهران محقق گردید.

لازم بذکر است که نتایج این نشست و نشست های قبلی مجمع مشورتی  شوراهای کلانشهرها و مراکز استان ها از طریق سایت رسمی شورای اسلامی شهر تهران مجمع مشورتی شوراهای کلانشهرها بصورت مبسوط قابل دسترس و بروز رسانی می باشد.

 print
rating
  نظرات