مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1397/2/16 22:11:29

مسجد جامعی پس از استماع برنامه سمیع اله حسینی مکارم: 32-60
مطالبات شهرداری چگونه از دولت دریافت خواهد شد؟
احمد مسجدجامعی خطاب به مکارم گفت: «شما گفتید با دولت و مجلس و شورا تعامل خواهید داشت، برنامه شما برای دریافت مطالبات شهرداری ازدولت چیست؟»


به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران احمد مسجدجامعی در نوبت بعدازظهر شصتمین جلسه شورا که به بحث درباره برنامه های سمیع الله حسینی مکارم اختصاص داشت سخنان خود را با یک سوال آغاز کرد و خطاب به وی گفت: «شما گفتید با دولت و مجلس و شورا تعامل خواهید داشت، برنامه شما برای دریافت مطالبات شهرداری ازدولت چیست؟» وی افزود شما بیشتر درآمدی صحبت کردید تا هرینه ای به علاوه مواردی را که انجام نخواهید داد برجسته کردید که هر دو خوب است.

وی در ادامه، ضمن بیان گفته های مکارم حسینی مبنی بر این که شهرداری ضمن تعامل، جایگزین دستگاه های اجرایی نخواهد شد اظهار کرد: «مرز این تعامل و جایگزین نشدن کجاست؟ آیا مقدمات آن را لحاظ کرده اید؟ در برنامه پنجم و ششم، در مواردی میان شهرداری و دولت برنامه های مشترکی وجود دارد، بیش از بیست وظیفه در دولت اصلاحات قرار بوده به شهرداری ها واگذار شود، آن زمان نه شهرداری ها ظرفیت پذیرش آنها را داشتند و نه دستگاههای اجرایی آماده واگذاری بودند. این نیاز به مقدماتی داشت که در نظر گرفته نشده بود.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: حتی اگر مصوبه ای که وزارت کشور درمورد لایحه مدیریت شهری در دست تهیه دارد، قانون شود، باز هم اتفاقی نمی افتد و نیاز به پیش زمینه دارد.

مسجد جامعی  از گفته های خود نتیجه گرفت و گفت: «به نظر می آید تعامل با دستگاه های اجرایی و جایگزین نشدن نیاز به مقدماتی دارد که برای آن هم باید فکر کرد

وی به موضوع تعامل اجتماعی که از سوی حسینی مکارم مطرح شد اشاره کرد و گفت: از تعامل اجتماعی گفتید که خیلی هم مهم است. در مورد مسائل اجتماعی مانند رفع تبعیض از شهر و شهروندان، توانمندسازی محرومان و فقرا و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی که جزو وظایف ماست باید به آن پرداخت باید پرسید چگونه می توان به حل معضلات اجتماعی کمک کرد و جایگزین دستگاه های اجرایی هم نشد؟

مسجدجامعی در ادامه به مدیریت بحران پرداخت و گفت: در دوره گذشته یکی از مشکلات مدیریت بحران بود. وقتی زلزله آمد، ما غافلگیر شدیم و زلزله ما را برد. یعنی منفعل عمل کردیم. شما چه برنامه ای برای مدیریت بحران در شهر تهران دارید؟

وی در ادامه به گردشگری و میراث که از سوی حسینی مکارم عنوان شده بود پرداخت و بیان کرد: شما به سهم گردشگری و میراث فرهنگی و طبیعی اشاره کردید که خوب هم هست و تهران هم به آن نیاز دارد. بحث اقتصاد خلاق در گردشگری هم که عنوان شد مهم است، اما سئوال این جاست که اگر قرار است گردشگری، میراث، طبیعی و فرهنگی تنوع را در چارچوب اقتصاد خلاق طرح کنیم، چه سهمی از درآمدهای پایدار شهرداری به آنها اختصاص می یابد.

مسجدجامعی ادامه داد: در دوره های قبل هزینه های زیادی برای این گونه فعالیت ها شد اما فقط هزینه شد. این هزینه ها بیشتر صرف کالبد شد و وجه نرم افزاری آن باقی ماند که بسیار اهمیت دارد و لازم است به آن پراخت.print
rating
  نظرات