مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1397/2/16 18:4:7

الهام فخاری در نقد و بررسی برنامه های حسینی مکارم : 29-60
مدل ارزیابی کاهش فساد را بیان کنید/ لیست پیمانکارانی که طلبشان را دریافت کرده اند منتشر کنید
رییس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت : با کلی گویی نمی توان اذعان به کاهش فساد کرد باید شاخص های استاندارد در این زمینه بیان شود.


به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران الهام فخاری در شصتمین جلسه شورا پس از ارائه برنامه های حسینی مکارم گفت: با احترام به نظر و عقیده شما در مورد کاهش فساد و فساد ستیزی سوال من این است که این امر بر اساس یک مدل ارزیابی بیان شود. با کلی گویی نمی توان گفت فساد کاهش یافته لذا برای این امر نیاز به شاخص های استاندارد است.


وی در ادامه افزود : تاکید بر انسان محوری در برنامه های شما ضرورت بیشتری دارد.
فخاری افزود : نکته بعدی چگونگی تعامل است  ،تعامل با شهرستان های استان تهران و نیز تعارض حلقه های قدرت در این زمینه برنامه های شما چیست؟


عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در پایان گفت : شما تاکید کردید بخشی از طلب پیمانکاران پرداخت شده لیست این پیمانکاران را در اختیار شورا قرار دهید. 
print
rating
  نظرات