مقالات

ایجاد شده توسط : kalanshahr در 1397/2/8 17:20:25


تبریک ریاست دبیرخانه مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها ومراکز استان ها بمناسبت روز ملی شوراها

شوراها مظهر تحقق عینی مردم سالاری دینی ومشارکت آگاهانه گروه های اجتماعی در اداره امور شهرها وروستاها هستند.
گذار از منافع فردی به سوی منافع جمعی وتحقق وتعمیق تضارب آرا ضمن بهره مندی از توانمندی وتجربه اجرایی وتخصص های مرتبط با حوزه مدیریت شهری از ارکان اهداف شکل گیری این نهاد جمعی میباشد.
تحقق گفتگوی فراگیر شهری متناسب با ظرفیت ها وفرصت های هرمنطقه بستری جهت تحول وتوسعه در امور شهر ونهایتا کلان کشور را محقق می نماید.
دراین میان از یک سو تعامل وارتباط مستمر ونزدیک شوراها با اقشارمختلف جامعه وانتقال دیدگاه ونظرات آنان واز سوی دیگرتعامل دوسویه این مجموعه با قوای سه گانه کشور در مجموع برآیند انعکاس موثر دراصلاح رویه هاوقوانین وضوابط حوزه مدیریت شهری در مقیاس خرد وکلان را محقق می نماید.
ضمن تبریک 9 اردیبهشت ماه به اعضای محترم شوراهای اسلامی سراسر کشور آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون این عزیزان را از درگاه خداوند منان طلب می نماییم.
دکتر اباذر صرامی-رییس دبیرخانه مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرهاومراکز استان ها
Save


print

rating
  نظرات