مدیریت مقالات

اخبار
شاخه
ما به دنبال مداخله مستقیم و کالبدی درگذر صنایع دستی  نیستیم
محمد جواد حق شناس در جلسه رسیدگی به طرح گذر صنایع دستی در خیابان ویلا بیان داشت؛
ما به دنبال مداخله مستقیم و کالبدی درگذر صنایع دستی نیستیم
1398/4/30
رییس کمیسیون فرهنگی شورا گفت: هر چقدر مداخله مستقیم ما کمتر باشد به نفع شهر و شهروندان خواهد بود و ل...
اکنون نوبت جامعه مدنی است
یادداشت بهاره آروین در رابطه با اجرای ماده هفتم مصوبه مدیریت تعارض منافع:
اکنون نوبت جامعه مدنی است
1398/4/30
احیای میدان حسن آباد وسیعتر از جداره سازی است
احمد مسجدجامعی در صحن علنی شورا مطرح کرد: 10-156
احیای میدان حسن آباد وسیعتر از جداره سازی است
1398/4/30
عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره بازسازی ساختمان سوخته در میدان حسن آباد گفت: ضرورت دا...


هوشمند سازی فرایند صدور پروانه زمینه فساد را  کاهش می دهد
سید محمود میر لوحی مطرح کرد: 9-156
هوشمند سازی فرایند صدور پروانه زمینه فساد را کاهش می دهد
1398/4/30
  رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران گفت: با هوشمند سازی فرایند صدور پرو...
 

ارائه خدمات صدور پروانه باید شهروند محور باشد
سالاری: 8-156
ارائه خدمات صدور پروانه باید شهروند محور باشد
1398/4/30
  محمد سالاری گفت: ارائه خدمات صدور پروانه باید شهروند محور باشد تا شهروند از طریق سامانه درخ...
فرایند صدور پروانه باید به تصویب شورا برسد
علی اعطا: 7-156
فرایند صدور پروانه باید به تصویب شورا برسد
1398/4/30
رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران تاکید کرد: فرایند صدور پروانه که محل مراجعه بخش ع...
فرصتي براي مشاركت
زهرا نژادبهرام:
فرصتي براي مشاركت
1398/4/30


هیچگاه موضوع پرداخت پول در قبال واگذاری باغات بنیاد مستضعفان به شهر مطرح نبوده است / سازمان ها و نهادها باغات در اختیار خود را در راستای ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی به شهر هدیه کنند
سالاری: 6-156
هیچگاه موضوع پرداخت پول در قبال واگذاری باغات بنیاد مستضعفان به شهر مطرح نبوده است / سازمان ها و نهادها باغات در اختیار خود را در راستای...
1398/4/30
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در تذکری بیان کرد: هیچگاه موضوع پرداخت ما به ازا، در...
 

طولانی بودن فرآیند صدور پروانه انگیزه ها را برای ساخت و ساز غیرمجاز افزایش می‌دهد/ لزوم کاهش فرآیند زمانی صدور پروانه ساختمانی
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران عنوان کرد: 5-156
طولانی بودن فرآیند صدور پروانه انگیزه ها را برای ساخت و ساز غیرمجاز افزایش می‌دهد/ لزوم کاهش فرآیند زمانی صدور پروانه ساختمانی
1398/4/30
  مجید فراهانی در موافقت با کلیات طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه فرآیند صدور پروانه عم...