ورود به سایت  |  06/19/2018 - سه شنبه 29 خرداد 1397
****سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد ****
مشاهده مقالات محیط زیست
یکصد و پنجاه و نهمین جلسه كميته محيط زيست – 24/5/91– کودک و محیط زیست
ایجاد شده توسط : m-khajevandi در 09/09/2012 12:56:18 ب.ظ


مسائل مورد بحث در یکصد و پنجاه و نهمین جلسه كميته محيط زيست 24/5/91 کودک و محیط زیست

درابتدای جلسه سرکار خانم دکتر ابتکاردرخصوص موضوع جلسه گفتند که آموزش رفتارهای درست زیست‌محیطی باید از دوران کودکی فراگرفته شود تا تبدیل به یک باور ذهنی گردد تا از محیطی که در آن زندگی می‌کند حفاظت کند. مشکلات زیست‌محیطی که به دست انسان به وجود آمده است، می توان گفت با نقش موثر اصلاح رفتار انسان از طریق آموزش قابل حل است.

مهندس حیدرزاده رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار: گزارش اقدامات آموزشي ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران در حوزه كودك و نوجوان (مردادماه 1391) به شرح ذیل می باشد:

ضرورت فرهنگسازي در گروه كودك و نوجوان در كلانشهر تهران

با توجه به جمعيت بيش از 70.000.000 نفر كشور و تشكيل جامعه دانش آموزي 12ميليون نفري در كل كشور،‌كودكان و نوجونان به عنوان بزرگترين گروه هدف در سطح كشور محسوب مي‌گردند كه از اين ميزان بيش از 1.100.000 دانش آموز متعلق به كلانشهر تهران است كه حدود 1/8 (يك هشتم) جامعه شهروندي در كلانشهري  9ميليون نفري تهران تشكيل مي دهد.

اهداف آموزش و فرهنگسازي در حوزه کودک و نوجوان

 • سياستگذاري در راستاي اصل پنجاهم قانون اساسي
 • اهتمام به آموزش به عنوان بعد سوم توسعه پايدار
 • آموزش و فرهنگسازي در حوزه كودكان و نوجوانان به عنوان بستر آموزش پذير جامعه
 • نهادينه ساختن الگوي صحيح رفتاري در زمينه محيط زيست در جامعه
 • انتقال مفاهيم و مهارتهاي زيست محيطي از طريق كودكان به خانواده ها
 • دستيابي به سطح مطمئني از آگاهي و و مهارتهاي شهروندي در جامعه با توجه به معضلات خاص محيط زيست كلانشهر تهران در راستاي كاهش اثرات و هزينه هاي زيست محيطي ناشي از فعاليتها و بهبود وضعيت محيط زيست شهري
 • بهره گيري از ظرفيت مدارس به عنوان موثرترين كانونهاي فرهنگي در سطح جامعه
 • همسويي با جامعه بين المللي در جهت بهره گيري از دانش روز جهاني و استفاده از تجربيات كشورهاي موفق

الزامات قانوني و حقوقي

1. اصل پنجاهم قانون اساسي

2. شهر دوستدار كودك مصوب 1388/2/23 شوراي اسلامي شهر تهران

ماده واحده – به استناد بندهاي دوم (2)، چهارم (4)، پنجم (5) ، ششم (6)، هفتم (7)، هجدهم (18)، نوزدهم (19)، بيستم (20) و بيست و سوم (23) و ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و الحاقات قانوني بعدي آن در زمينه توسعه فضاهاي فرهنگي، فراغتي و اجتماعي و تمهيد امكانات لازم جهت رفاه و آسايش شهرواندان، خصوصاً كودكان و با عنايت به تعهد اجراي برنامه ”شهر دوستدار كودك“ به صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف) از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران و همچنين الحاق شهر تهران به طرح شهرهاي دوستدار كودك در شهرهاي خاورميانه و شمال آفريقا به عنوان دبيرخانه پذيرش مسئوليت نموده است، از تاريخ ابلاغ اين مصوبه شهرداري تهران مصوب است با همكاري و هماهنگي ساير مراجع ذيربط خصوصاً دستگاهها و نهادهايي كه به نوعي در ارتباط با اجراي پروژه شهر دوستدار كودك مسئوليت تقبل نموده اند، در جهت تحقق پروژه مزبور علاوه بر ارتقائ شرايط زيست محيطي عمومي، اقدامات به شرح ذيل معمول مي گردند:

الف- فضاهاي عمومي، شامل مناسب سازي فضاي شهري مورد استفاده براي كودكان

ب- در زمينه حمل و نقل و ترافيك

ج- در زمينه فرهنگي – اجتماعي

د- در مراكز بهداشتي شهرداري

ه- در زمينه شهرسازي و معماري

ز- تشكيل كميته پيگيري و نظارت

طرحها و برنامه هاي آموزشي -  فرهنگي ویژه کودکان و نوجوانان

برنامه هاي آموزشي

v     طرح همياران محيط زيست شهري

v     طرح معلم سبز

v     طرح جمع آوري و بازيافت پاكتهاي شير

v     طرح مدرسه سبز

v     برگزاري جشنواره هاي دانش آموزي

v     بازديد دانش آموزان از اماكن زيست محيطي از جمله:

ü      بازديد از ستاد معاينه فني خودرو

ü      بازديد از ستاد محيط زيست وتوسعه پايدار

v     تهيه جزوات و نشريات آموزشي

v     تعاملات بين المللي

افتتاح طرح همياران محيط زيست شهري (ويژه كودكان و نوجوانان) در سال 1385

در راستاي تحقق ايده شهردار محترم تهران جناب آقاي دكتر قاليباف مبني بر ”مديريت شهر بر اساس اصل شهروندمداري“

هدف: آماده سازي قشر كودك و نوجوان براي ساختن شهرونداني آگاه در زمينه حفاظت از محيط زيست

شامل تشكيل 4 كارگروه دانش آموزي :

 • هميار بازيافت
 • هميار انرژي
 • هميار ترافيك و هواي پاك
 • هميار فضاي سبز

طرح معلم سبز

هدف:

بهره گيري از جايگاه ويژه معلمان در مدارس و نقش موًثر آنها در انتقال فرهنگ زيست محيطي به شكل مستقيم به دانش آموزان و به دنبال آن به طور غير مستقيم به خانواده‌ها

شيوه اجرا: برگزاري دوره‌هاي حضوري به صورت تئوري و كارگاهي توسط متخصصين محيط زيست شهري

در پايان طرح، اعطاء گواهينامه در پايان هر دوره، برگزاري آزمون سراسري و انتخاب معلمين سبز، اعطاء تنديس و لوح تقدير انجام پذيرفت.

طرح آموزشی جمع آوری و بازیافت پاکتهای شیردر مدارس

 • آغاز طرح به صورت آزمايشي در مدارس از سال تحصيلي 88_87  (با همكاري سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، ادارات بازيافت مناطق 19، 9، 3، 1و تتراپك ايران)
 • تعداد مدارس تحت پوشش تا كنون: 1700 مدرسه

فرآيند اجراي طرح

1. برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي‌ها

2. تهيه و تدوين جزوات و برنامه‌هاي آموزشي در مدارس

3. استقرار مخازن ويژه جمع‌آوري پاكت‌هاي خالي شير و نصب برچسب‌هاي مخصوص بر روي آنها

4. در نظر گرفتن ابزارهاي تشويقي جهت افزايش انگيزه دانش‌آموزان و معلمين

5. در اختيار قرار دادن دستگاه پرس جهت فشرده‌سازي پاكت‌هاي خالي شير به ادارات بازيافت مناطق

6. هماهنگي و برنامه‌ريزي جهت انتقال پاكت‌هاي پرس شده به كارخانجات بازيافت

آموزش حضوري در مدارس

مخازن مخصوص جمع‌آوري پاكت‌هاي شير در مدارس: طی این طرح بيش از 15 تن پاكت خالي شير از مدارس جمع‌آوري شده و بازيافت گرديده است.

طرح مدرسه سبز

 1. تدوين طرح مطالعاتي – اجرايي مدرسه سبز با استناد بر آخرين استانداردهاي آموزش محيط زيست در حوزه كودكان و نوجوانان در سال 87
 2. اجراي پايلوت طرح در مجتمع آموزشي سوده با تشكيل كميته راهبري
 3. بازديد از مجتمع و ارائه طرح ساختمان سبز در  حوزه هاي:

v     آب و فاضلاب

v     پسماند

v     انرژي

v     مديريت محيط زيست

برگزاري 5 دوره كارگاه آموزشي در طرح مدرسه سبز

در مباحث:

v     مدیریت پسماند در كلانشهر تهران – راههاي كاهش توليد پسماند

v     انرژی هاي جايگزين و صرفه جويي در مصرف انرژي

v     راههاي كاهش مصرف آب و طرز كار سيستم هاي فاضلاب

v     گرمايش جهاني و وضعيت آلودگی هواي كلانشهر تهران

v     فضای سبز شهري

برگزاری جشنواره ها ی دانش آموزی از سال 1385

جشنواره كودك، نوجوان و زمين پاك: هدف: اطلاع‌رسانی علمی، آموزشی در خصوص راههای حفاظت از زمین

برگزاری جشنواره سرودهاي زيست محيطي: هدف: بهره گيري از فضاي شاد و ايجاد پويايي و نشاط در دانش آموزان در راستاي نهادينه ساختن ارزشهاي زيست محيطي

جشنواره كودك، نوجوان و زمين پاك در شوراي اسلامی شهر: هدف :ديدار همياران محيط زيست شهري با اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر  و بيان مستقيم دغدغه هاي زيست محيطي كودكان، بيان خواسته هاي زيست محيطي كودكان به زبان شعر براي تصميم گيران و عضويت افتخاري بيش از 10 نفر از اعضاي شوراي شهر درهمياران محيط زيست شهري

جشنواره بچه‌هاي سبز همزمان با روز جهاني اسكان بشر: هدف: بهره گيري از ظرفیت‌های جذاب هنری برای بیان پیام های فرهنگی با موضوع محیط‌زیست شهری با حضور جمه كثيري از دانش آموزان و درج پوستر اين برنامه به عنوان يكي از برنامه هاي برتر كودك و محيط زيست در پايگاه اينترنتي دبيرخانه مركزي  UN habitat

بازديد از اماكن زيست محيطي

بازديد همياران محيط زيست شهري از مركز معاينه فني خودروي تهران: آشنايي دانش آموزان با مركز معاينه فني خودرو و اهميت آن- هدف: اطلاع‌رسانی و آموزشی به خانواده‌ها از طریق کودکان ونوجوانان در سال 1387

بازديد دوره اي دانش آموزان مناطق 22گانه از ستاد محيط زيست و توسعه پايدار در طرح "شهر در دست بچه ها": با همكاري معاونت اجتماعي و فرهنگي و مناطق 22گانه شهر تهران= هدف: آشنايي با مفاهيم زيست محيطي و محيط زيست كلانشهر تهران در قالب بازديد شهرياران جوان از ستاد محيط‌زيست و توسعه پايدار، معرفي فعاليت‌هاي ستاد و اهداء جوايز )

تدوین و انتشار نشریات زیست محیطی (پیک سبز):

تعاملات بين المللي

 • مشاركت در برنامه دوستي مدارس (Life-Link)  در سال 2009 
 • درج خبر اجراي طرح آموزش محيط زيست در مدارس (مدرسه سبز) از سوي شهرداري تهران در راس اخبار سال 2009 خبرنامه رسمي نهاد علمي و فرهنگي سازمان ملل (يونسكو)
 • عضويت مجري طرح همياران محيط زيست شهري شهرداری تهران به عنوان  نماینده ایران در بنياد بین‏المللی آموزش محیط زیست (FEE) در سال 2010
 • كسب مدال طلا و نقره  برنامه بين المللي آموزش مجازي محيط‌زيست Environment Online (ENO) در سال 2011

اقدامات در دست انجام

تشکیل خانه محیط زیست در 5 پهنه شهر تهران در سال 1391 : اولين خانه محيط زيست كه در پهنه مركزي شهر تهران واقع شده در منطقه 6 و دومين خانه محيط زيست در پهنه جنوب منطقه19 با هدف جلب مشاركت هاي شهروندي افتتاح شده است. يكي از وظايف مهم اين مراكز، اجراي برنامه هاي آموزشي تعيين شده براي گروه مخاطب كودك و نوجوان است.

تدوين  و اجراي برنامه هاي جامع محتوايي – اجرايي

برنامه جامع آموزش شهروندي ويژه مناطق 22گانه با هدف پرداختن ويژه به گروه كودك و نوجوان توسط واحدهاي محيط زيست مناطق 22گانه تا پايان شهريورماه تدوين مي گردد.

تدوين برنامه جامع آموزش شهروندي با موضوع كنترل جانوران مضر شهري (ويژه موش): بهره گيري از يگان بازيافت طرح همياران محيط زيست شهري در جهت آموزش اصناف، اجراي مجدد طرح معلم سبز با عنوان فرهنگ ياران محيط زيست شهري جهت آموزش معلمين در خصوص موضوع كنترل جانوران مضر شهري، انتشار پيك سبز با محتواي شعر در مورد موضوع كنترل جانوران مضر شهري

تعامل با اداره كل آموزشهاي شهروندي در مورد اجراي طرح هاي آموزشي در طرح محله‌وري در مناطق 6 و 17

 

در ادامه آقای بهرامی، از سازمان مردم نهاد ستاره سبز جهان گزارشی از عملکردشان در زمینه کودک و محیط زیست ارائه کردند:

بنیاد آموزشهای زیست محیطیFEE

•         سازمانی غیردولتی و غیر انتفاعی

•         با هدف ارتقاء توسعۀ پایدار ازطریق آموزشهای زیست محیطی

•         سازمانی حمایتی که بطور معمول در هر کشور یک عضو دارد

             - سال 1981:  4 عضو سازمانی در 4 کشور.

      - سال 2011:  72 عضو سازمانی.

       سال 2001 : تغییر    FEEE به       FEE

•         اجرای 5 برنامۀ آموزشی زیست محیطی

حمایت اعضاء و حامیان مالی بین المللی

برنامه آموزش سازمان ملل متحد:www.unep.org

نهاد علمی، فرهنگی، آموزشی سازمان ملل متحد (UNESCO): www.unesco.org

نهاد علمی،فرهنگی آموزشی جهان اسلام (آیسیسکو):www.isesco.org.ma/

برنامه های پنج گانه بنیاد آموزشهای محیط زیستی FEE

مدارس محیط زیستی Eco-Schools

درراستای آموزش استانداردهای محیط زیستی در مدارس و همچنین ایجاد مشارکت دربین دانش آموزان و تشویق ایشان به کار گروهی، درراستای ایجاد بسترهای آموزشی ازطریق دانش آموزان.

یادگیری دربارۀ جنگلها  LEAF

آموزش دربارۀ درختان و تأثیرات آنها بر زندگی بـشـر، بـا هـدف گسترده نمودن سطح تفکر،اندیشه و اطلاعات مردم درمورد فواید جنگلها و نقش بسزای آنهادرکاهش گرمای زمین وایجاد تعادل اکولوژیکی.

پرچم آبی   Blue Flag

طرحی برای حفاظت سواحل و تفرجگاههای آبی و تجهیز آنها به عوامل محیط زیستی ، براساس استاندارد Blue Flag

گزارشگران جوان محیط زیست YRE

طرحی برا ی انعکاس اخبار و رخدادهای محیط زیستی هر منطقه از کشورهای جهان که درآن دانش آموزان ازطریق شبکۀ اینترنتی باهم در ارتباط هستند.

طرح کلید سبز Green Key

نشان محیط زیستی است که در قالب بِـرند، به آموزش محیط زیست در حوزۀ صنعت گردشگری پرداخته و باهدف ارتقاء کیفیت محیط زیستی در هتل ها و جاذبه های گردشگری، فعالیت مینماید.

طرح های درحال اجرا در ایـران

1- مدارس محیط زیستی Eco-Schools

اجرای طرح فوق ازسال 1389 توسط این مجموعه، بعنوان نمایندۀ انحصاری FEE درایران، بصورت آزمایشی آغـاز گردید.

2- یادگیری دربارۀ جنگلها  LEAF

طرح LEAF در اسفندماه سال 1389 بمناسبت روز درختکاری باحضور مقامات رسمی داخلی و بین المللی در بوستان پرواز منطقه2 شهرداری تهران، رسماً افتتاح گردید.

معرفی و هدف کلی طرح مـدارس محیط زیـسـتـی

طرحی از بنیاد آموزش های زیست محیطی (FEE)  : تقویت دانش آموزان، درجهت حضورآنها برای تغییر در نیازهای دنیای پایدار، ازطریق جلب کردن آنها به یادگیری فعالیت محور و شاد.

55 کشور دارای طرح مدارس زیستی (Eco-Schools)

گسترش طرح Eco-Schools

میزان مشارکت 2010 الی2011

•         کشور > 55

•         دانش آموزان > 10 میلیون نفر

•         معلمان > 600,000 نفر

•         مدارس  > 35,000

•         اعطاء پرچم > 10,000

•         مسئولین محلی > 5000

مدارس محیط زیستی در ایران

 • سال89: عضویت 9 مدرسه در مرحله آزمایشی
 • سال91: باهمکاری ستاد محیط زیست و معاونت اجتماعی شهرداری تهران، تعداد مدارس به 44 مدرسه افزایش خواهدیافت
 • سال 1994: مدارس محیط زیستی شروع به کار کرد.
 • سال 2003: UNEP (طرح محیط زیست سازمان ملل متحد)، مدل ESD (آموزش درراستای توسعه پایدار) مدارس زیستی را پذیرفت.
 • سال 2007 تا 2009: گسترش تحقیقات درزمینه انعطاف پذیری و استانداردسازی درمورد مدارس زیستی.
 • ایجاد نوآوری در تغییر آب و هوا توسط مدارس زیستی (Eco_Schools ) 

مشارکت پذیری و فواید اجرای طرح

•         امکان اجرا در مدارس دولتی و غیردولتی

•         انعطاف پذیری براساس قوانین منطقه ای آموزش و پرورش

•         استفاده از ظرفیت تفکر دانش آموزان بعنوان ایده پردازان پروژه های اجرائی تحت پوشش این طرح.

•         كاهش و بهينه سازي مصرف انرژي درمدارس وايجاد فرهنگ استفاده از انرژي هاي پاك جايگزين .

•         فرهنگسازي در زمينه کاهش پسماندها با اصلاح الگوي مصرف و تاكيد بر بازيافت

•         ترغيب دانش آموزان به تحقيق و پژوهش در زمينه محيط زيست و توسعه پايدار و ارائه ايده هاي نوآورانه در اين زمينه

•         ارائه راهكارهاي موثر در زمينه حل معضلات زيست محيطي كلانشهرها از طريق بررسي و تجزيه و تحليل معضلات موجود

•         آموزش مهارتهاي لازم براي حل مسائل و بحران‌هاي محيط‌زيست شهري

•         استقرار زیرساخت های پایدار برای آموزش محیط زیست در سطح مدارس

•         شكل گيري كارگروهها و تشكلهاي دانش آموزي زيست محيطي در جهت مشاركت هرچه بيشتر دانش آموزان در زمينه حل معضلات زيست محيطي

ارتقاء سطح توانایی راهبری گروهی

•         سهیم نمودن دانش آموزان در تصمیم گیریهای گروهی و تقویت توانائی کارگروهی در دانش آموزان

•         استفاده از فن آوري هاي زيست محيطي در زمينه فرهنگسازي و آموزش محيط زيست

•         ايجاد مدارس الگو براي ترغيب ساير مدارس به فعاليتهاي زيست محيطي

برنامه ها و موضوعات

-         انرژی

-         آب

-         فاضلاب

-         زباله

-         حمل و نقل

-         تنوع زیستی

-         مراتع و موجودات آلی

-         محیط مدارس

-         فرهنگ شهروندی

-         ابعاد جهانی

-         تغییرات آب و هوا

مرحلۀ اول : تشکیل کمیته

•         دانش آموزان تمامی مقاطع

•         معلمین مرتبط با محیط زیست و علاقه مند

•         نماینده مدیریت

وظایف

ü      برنامه ریزی تشکیل جلسات مستمر

ü      اجرا و راهبری طرح

ü      اطلاع رسانی به همه اعضای مدرسه

مرحلۀ دوم: بازنگری محیط زیستی

ü      کاهش آلودگیهای محیط زیست و

ü      بهبود وضعیت محیط زیست مدرسه توسط دانش آموزان با کمک معلمین

ü      ارائه چک لیست به نمایندۀ FEE

مرحلۀ سوم و چهارم: تعیین و تدوین راهکارهای اجرایی

ü      مشخص نمودن نقشۀ راه برای فعالیتهای زیست محیطی مدرسه

ü      برطرف نمودن ابهامات اجرائی با همکاری دانش آموزان

مرحلۀ پنجم : پایش و ارزیابی

ü      برگزاری دوره آموزشی و توجیهی در مدرسه

ü      نظارت برانجام صحیح اصول زیست محیطی (بهینه یازی مصرف، صرفه جوئی و ...)

ü      ارزیابی نتایج و تأثیرات پروژه ها

مرحلۀ ششم:  اطلاع رسانی

از طریق:

•         تابلوی اعلانات محیط زیستی

•         سایت اینترنتی

•         وبلاگ

•         روزنامه دیواری و ...

•         ارتباط با همکلاسیها، هم مدرسه ای و دانش آموزان مدارس دیگر

•         ترویج مطالب و روشها در سطح خانواده، دوستان و جامعه

مرحلۀهفتم اساسنامۀ زیست محیطی و دریافت پرچم مدارس محیط زیستی

نظام نامۀ زیست محیطی

یکی از وظایف نمایندۀ FEE بعنوان مجری طرح مدارس محیط زیستی، بررسی فعالیتهای زیست محیطی براساس مراحل مدیریتی می باشد، که مدرسه پس از گذراندن کامل مراحل و ارائۀ گزارش به نمایندۀ FEE میتواند پرچم مدارس محیط زیستی که بعنوان نماد عضویت و فعالیت این مدرسه تحت نظارت این طرح میباشد را دریافت نماید. بررسی میزان پیشبرد اهداف زیست محیطی، طی گزارشات دریافتی از مدارس و بازدیدهای کارشناسان نمایندگی FEE در ایـران صورت میپذیرد.

اقدام مبتکرانۀ FEE ایران

ü      اقدام مبتکرانۀ FEE ایران در راستای تحقق برنامه های شهر دوستدار کودک UNICEF

ü      تشکیل «دپارتمان غذای کودک FEE» برای اولین بار درسطح بین المللی باهدف ترویج فرهنگ تغذیۀ سالم  به پشتوانۀ بیش از یک دهه فعالیت گسترده درحوزۀ کودک و محیط زیست

ü      مهم ترین اقدام دپارتمان غذای کودک  FEE تأسیس اولین شبکه زنجیره ای غذای کودک و نوجوان                      میباشد .

معرفی فینگیلی

فینگیلی شخصیتی انیمیشنی است که خوب غذا نخورده و جثۀ کوچکی دارد و حال ازروی پشیمانی به بچه ها آموزش میدهد که خوب غذا بخورند و خوراکی های سالم مصرف نمایند.

حذف تدریجی مواد زیان آور از سبد غذائی خانواده های ایرانی

بخش های شبکه زنجیره ای غذای کودک و نوجوان:

1- بخش تحقیقات و پژوهش

این بخش دارای قسمت آسیب شناسی کودکان درمقابل مواد و تنقلات زیان آور و تأثیرات سوء آنها برروی کودکان میباشد.

2- بخش مشاوره تغدیه

حضور کارشناس ارشد تغدیه، جهت ارائۀ مشاوره و تشکیل پروندۀ سلامت و بررسی نمودار رشد کودکان و نوجوانان و حتی ارائۀ برنامه های غذائی متناسب با سن آنان.

 

3- بخش روان شناسی کودک

دراین بخش با بهره گیری از متخصص روان شناسی و انجام آزمون شخصیت پردازی کودکان، نقاط پنهان شخصیتی کودک برای والدین نمایان شده و این امکان به آنها داده میشود تا با آگاهی بهتر از خصوصیات شخصیتی فرزند خود، در تربیت وی موفق تر باشند.

  4- بخش آموزش

ü      ارتباط با مراکز آموزشی مرتبط با موضوع

ü      اجرای برنامه های آموزشی برای ارتقاء سطح فرهنگ عمومی در حوزه تغذیۀ سالم.

ü      اطلاع رسانی ازطریق تهیه لوح های فشرده، بروشور و ...

ü      ارتباط با زیرمجموعه های مرتبط در وزارت بهداشت

ü      اجرای کارگاههای آموزشی بصورت تئوری و عملی، برای تهیۀ غذای سالم.

ü      برگزاری مسابقات متنوع باموضوع غذای سالم دربین عموم مردم.

5- بخش تهیه و عـرضۀ مستقیم غذای سالم به عموم مردم ازطریق راه اندازی و تجهیز رستوران های زنجیره ای .

ü      باارائۀ برنامه های جانبی و آموزشی متنوع در فضائی کاملاً شاد و کودکانه .

ü      طراحی غذاها درراستای تغییر زائقۀ کودکان به سمت غذاهای سالم و با ریشۀ ایرانی

تشویق و ترغیب کودکان به خوردن غذای سالم با ابزارهای تشویقی و اهداء جوایز.

آموزش نحوۀ صحیح و آداب غذا خوردن، با اجرای برنامه های نمایشی و ارائۀ لوح های فشردۀ آموزشی موزیکال

برند برتر در نمایشگاه کودک kitex 2012

درادامه آقای میرکیانی، مشاور بخش کودک شبکه 2 سیما از اعلام ظرفیت این شبکه برای همکاری با شورا خبر دادند.

فاطمه دعائی، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک سراسر کشور با حضور در این جلسه تاکید کرد: از مسولان می خواهیم تا مهدهای کودک را اولین دانشگاه های آینده در نظر گرفته و کادر مهدهای کودک را از افراد متخصص درنظر بگیرند. وی 6 سال اول زندگی را مهمترین بخش از زندگی انسان خواندند و ضمن انتقاد از ارائه کنندگان بحث ها و نادیده گرفتن ظرفیت مهدکودک ها، از مسئولین و دست اندرکاران تقاضا کرد ثروتهایشان را با مطالعه بشناسند و پس از آن برای آنها هزینه کنند چرا که مهدهای کودک کشور ثروت ایران هستند. دعائی با اشاره به وجود 14 هزار مهد کودک در کشور خاطر نشان کرد در حقیقت 14 هزار مدیردر کشور وجود دارد که حداقل 90 درصد آنها ماهر و کار آزموده هستند به طوری که این 14 هزار مدیر برای 70 هزار نفر کار آفرینی کرده اند.

در ادامه نمایندگان سازمان های مردم نهاد و انجمن های خیریه بر مسائل آموزش کودک و تدوین قوانین محیط زیست برای کودکان و از همه مهمتر استفاده از دستاوردهای انجام شده توسط نهادهای غیردولتی را متذکر شدند.

در پایان خانم دکترابتکار ضمن تشکر از نقطه نظرات و پیگیری موضوع، تشکیل کارگروهی در این خصوص را ضروری دانستند و ابراز امیدواری کردند که در این بخش به طرح مناسب موضوع برسیم.

 

 


print

اعضای شورای شهر

اطلاعات تماس

 • آدرس:تهران - ضلع جنوبی پارک شهر - خیابان بهشت - ساختمان شورای اسلامی شهر تهران
 • تلفن:  51040000
 • کدپستی:114764811
 • پست الکترونیک:info.shora@tehran.ir

نسخه موبایل پرتال


خانه تماس با ما rss user
حق انتشار اطلاعات برای شورای اسلامی شهر تهران محفوظ است