ورود به سایت  |  06/19/2018 - سه شنبه 29 خرداد 1397
****سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد ****
مشاهده مقالات محیط زیست
طرح جامع ساماندهی صنایع، صنوف و مشاغل شهر تهران
ایجاد شده توسط : host در 07/30/2012 09:41:25 ق.ظ


 

«طرح جامع ساماندهی صنایع، صنوف و  مشاغل شهر تهران»

 

ماده واحده:

در چارچوب اسناد فرادستی نظام برنامه ریزی شهر تهران (سند چشم انداز و طرح جامع) و با استناد به بند 20 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و بندهای 2، 5 و 18 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 75 و در اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه ساماندهی فعالیت صنایع، صنوف و مشاغل شهر تهران» مصوب یکصد و هفدهمین جلسه رسمی-علنی- عادی شورای اسلامی شهر تهران مورخ 15/5/87 ابلاغی به شماره 8569/116/160 مورخ 21/5/87  و با نظر به اهمیت ساماندهی مشاغل و صنوف شهر تهران، «طرح جامع ساماندهی صنایع، صنوف و  مشاغل شهر تهران» به شرح ذیل تبیین می گردد:

 

فصل اول: برنامه‌ها

 

1- شهرداری تهران موظف است در جهت سازماندهی نهادی و سازمانی مدیریت شهری و جلب مشارکت ذینفعان تأثیرگذار در امر ساماندهی صنایع و صنوف شهر تهران اقدامات زیر را معمول نماید:

الف) تعامل فعال و مشارکت جویانه با نهادها، دستگاهها و سازمان های ذینفع در صنعت و بازرگانی برای ارائه خدمات توسعه اقتصادی کارآمد به ویژه خدمات مولد و انواع مشوق های سرمایه گذاری.

ب) هماهنگی و برنامه‌ریزی در زمینه اجرای مأموریت‌های شهرداری در امور مرتبط با اصناف با همکاری دستگاههای دولتی، عمومی، مجامع امور صنفی و اتحادیه ها و انجمن های صنفی، شرکت‌های تعاونی و بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد (سمن)، اتاق های تعاون، بازرگانی، صنایع و معادن، شبکه های توزیع و  حمل و نقل.

ج) واگذاری حداکثری امور مربوط به ساماندهی به مجامع و نهادهای غیردولتی، اصناف و صنایع شهری با مشارکت بخش خصوصی و حفظ مسئولیت پذیری کامل

د) بهره گیری از فرآیندهای مشارکتی و سیاست گذاری های از پایین به بالا در مدیریت و ساماندهی با هدف ارتقای فعالیت های کسب و کار

هـ) ایجاد سیستم های نظارت و ارزیابی پیشرفته و تقویت شبکه مدیریتی و نظارتی در حوزه محیط زیست شهری، اقتصاد شهری و ساماندهی در سطح مناطق 22گانه

2- شهرداری تهران موظف است در جهت ارائه نظام کارآمد در ارتقای جایگاه شهر تهران به عنوان شهر نمونه با تأکید بر شاخص های زیست شهری، اقدامات زیر را معمول نماید:

الف) فرهنگ سازی در زمینه حفاظت از محیط زیست و کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی از طریق ارائه راهکارهای کارشناسی

ب) پالایش فعالیت ها و انتقال مراکز آلاینده و پایانه های حمل بار به خارج از محدوده شهر

ج) انتقال مشاغل پرخطر از محدوده های شهری به پهنه های صنعت مجاز

3- شهرداری تهران موظف است در جهت آماده سازی زیرساخت ها و شبکه های زیر بنایی و کالبدی برای ساماندهی صنایع و صنوف شهر تهران اقدامات زیر را معمول نماید:

الف) پالایش پهنه های فعالیت کنونی و تعادل بخشی به الگوی استقرار سکونت و فعالیت بمنظور جلوگیری از گسیختگی و دوگانگی فضایی و پیش بینی ساختار منسجم، توسعه یافته و زیست پذیر برای مشاغل و صنایع

ب) ایجاد مراکز و مجتمع های صنفی و صنعتی با عملکرد شهری و فراشهری براساس طرح های توسعه شهری که هماهنگ با طرح جامع و تفصیلی تعریف شده باشد.

ج) سیاست گذاری جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در پهنه های مجاز

د) سیاستگذاری لازم برای حضور شرکت های فراملی و خدمات مولد جهانی و تخصیص فضا برای جذب بنگاههای بین المللی فعال

هـ) کاهش تقاضای سفر با توزیع متناسب فعالیت ها و خدمات با عملکردهای فرامنطقه ای در شهر تهران

و) جهت دهی به توزیع و پراکنش فعالیت های شغلی و سرانه های خدماتی مرتبط با صنایع و مشاغل، مبتنی بر تغییرات آینده

ح) همکاری در راه اندازی و توسعه کریدورهای فنآوری (پارک های علمی و صنعتی، خوشه های صنعتی و شهرک های تخصصی صنفی)

ط) ساماندهی فعالیت های کارگاهی در راستای ارتقاء سیما و منظر شهری

4- شهرداری تهران موظف است برای رعایت الگوهای فرهنگی و اجتماعی در ساماندهی صنایع و صنوف شهر تهران اقدامات زیر را معمول نماید:

الف) ساماندهی فعالیت ها و صنوف مستقر در بافت تاریخی و فرهنگی به منظور رفع تهدید و احیا و باز زنده‌سازی آنها

ب) حمایت از مشاغل سنتی و فرهنگی

ج) ارتقاء سیما و وضعیت منظر شهری ناشی از فعالیت های کارگاهی

د) فراهم کردن زمینه آموزش فرهنگی پشتیبان و کارآمدسازی و رقابت پذیر ساختن فعالیت های صنفی و صنعتی

5- شهرداری تهران موظف است در جهت ساماندهی و ایجاد نظام مالی پشتیبان و ارتقاء خدمات توسعه اقتصادی و زیست محیطی ساماندهی صنایع و صنوف شهر تهران اقدامات زیر معمول نماید:

الف) توانمندسازی صنایع و صنوف شهر تهران بمنظور رعایت ضوابط و مقررات مرتبط

ب) هدایت صنایع و مشاغل اولویت دار مورد نیاز شهر در راستای توسعه متوازن آنها

ج) فراهم کردن زمینه های مشورتی پشتیبان بمنظور کارآمدسازی و رقابت پذیر نمودن فعالیت های صنفی و صنعتی

د) پیش‌بینی منابع پایدار درآمد برای تأمین هزینه های ساماندهی شهر و ایجاد رونق اقتصادی در پهنه‌های کار و فعالیت

هـ) ساماندهی و ایجاد هویت رقابتی در فعالیت های صنفی و صنعتی برای حفظ و ارتقای آنها

6- شهرداری تهران موظف است در ساماندهی صنایع و صنوف شهر تهران و در جهت بهره گیری از فرآیندها و فنآوریهای ارتباطی و اطلاعاتی مناسب در گسترش خدمات دانش محور و توسعه خدمات الکترونیک در ساماندهی صنایع و صنوف شهر تهران اقدامات زیر را معمول نماید:

الف) ایجاد و توسعه مراکز مدیریت هوشمند و پاسخگویی به نیازهای شهروندان در بخش صنایع و مشاغل

ب) جایگزینی تدریجی صنایع متوسط و کوچک با فنآوری بالا و پاک بجای صنایع بزرگ و آلاینده با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط

ج) مدیریت و تعدیل تقاضای سفر در بخش کار و فعالیت در جهت تحقق شهر الکترونیک

د) توسعه توانمندی مدیریت دانش و مدیریت در فرآیندها و ارائه تمهیدات به مشاغل و صنایع آلاینده و مزاحم

هـ) ساماندهی و ایجاد محیط نوآورانه با پیوند بین فعالیت های صنفی و صنعتی، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی، مراکز کسب و کار، کارگزاران بخش خصوصی و مدیریت شهری در سطح شهر و مجموعه شهری تهران برای تحقق اقتصاد دانش پایه و رقابت پذیری جهانی

7- شهرداری تهران موظف است در جهت تحقق اهداف ساماندهی صنایع و صنوف شهر تهران سیاست‌های زیر معمول نماید:

الف) تمرکز و توجه به صنایع کوچک و مشاغل درون شهری با تمایز بین صنوف و صنعت

ب) جلب و توسعه مشارکت مردم در امر ساماندهی با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش اثربخشی پروژه‌ها

ج) توزیع مناسب مکانی مشاغل متناسب با نیاز شهروندان

د) جلوگیری از ادامه فعالیت و گسترش مشاغل و صنایع غیرمجاز جدید در محدوده و حریم شهر تهران

هـ) استفاده از اهرم های سلبی و ایجابی مناسب در جهت ساماندهی مشاغل

و) اطلاع رسانی، آموزش و آگاهی بخشی در ساماندهی از طریق دستگاههای اجرایی شهرداری

ز) تقویت و نقش دهی به سازمان های مردم نهاد برای مشارکت در امر ساماندهی در بعد برنامه ریزی، طراحی، اجرا، نظارت

ح) استفاده از سرمایه های بخش خصوصی با اولویت طرح های زودبازده و درآمدزا، خودکفا

ط) کاهش هزینه های اجرایی پروژه ها و پیشگیری از تبعات اجتماعی آنها

ی) حذف روش های سنتی در امر کنترل و نظارت بر کارکرد و فعالیت صنایع و مشاغل و جایگزینی نظام‌های هوشمند و تجهیزات پیش رفته

ک) تجمیع و تمرکز کاربری های موجود و ایجاد مجتمع های خدماتی

8- شهرداری تهران موظف است برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در این مصوبه اقدامات زیر را معمول نماید:

الف) اصلاح و توانمندسازی شهرداری (شرکت ساماندهی)

ب) همراهی و همکاری سایر دستگاههای بخش خصوصی دست اندرکار و مرتبط در اجرای پروژه های مرتبط با طرح ساماندهی صنایع و صنوف تهران به ویژه در شهرداری

ج) تدوین ضوابط مورد نیاز در راستای اجرایی کردن اهداف مصوبه

 

فصل دوم: الزامات

9- شهرداری تهران موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به تهیه برنامه راهبردی در زمینه مدیریت صنایع و مشاغل شهر با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست شهری، ایمنی شامل چشم انداز، سیاست ها، راهبردها و برنامه های اجرایی مبتنی بر مأموریت های شهرداری بمنظور تعیین چگونگی استقرار عملکرد فعالیت های صنفی و صنعتی در دو سطح محدوده و حریم شهر با رعایت موارد زیر اقدام نماید:

الف) بهره گیری از اسناد فرادست مرتبط با صنایع و مشاغل از جمله طرح جامع شهر تهران و پیش بینی اجرای پروژه های موضوعی و موضعی مرتبط

ب) در نظر گرفتن مؤلفه های مؤثر در طراحی و برنامه ریزی شهر، شاخص های توسعه پایدار، عوامل نهادی و الگوهای رفتاری

ج) بهره گیری از فنآوریهای نوین و جلب مشارکت شهروندان و بسترسازی برای ایجاد و تقویت سازمان های مردم نهاد

د) پیش بینی ساختار و جایگاه سازمانی مناسب برای ایجاد سند یاد شده و ارتباط مؤثر و سازنده با اصناف، صنایع، دانشگاهها و دستگاههای مرتبط.

10- شهرداری تهران موظف است بمنظور اجرای مؤثر ضوابط و مقررات و تسریع در امر ساماندهی مشاغل، اقدام به تعیین ابزارها و اهرمهای کاهنده مشکلات محیط زیست شهری از جمله پیش بینی اهرمهای اقتصادی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نماید.

11- شهرداری تهران موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام به ایجاد و راه اندازی سامانه هوشمند کنترل جامع صنایع و مشاغل از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی شهر نماید.

12- شهرداری تهران موظف است به منظور اجرای موثر ضوابط و مقررات و تسریع در امر ساماندهی مشاغل نسبت به افزایش ابزارها و اهرم های کاهنده مشکلات زیست شهری اعم از سلبی و ایجابی همچون تعیین نرخ بهای خدمات یا معافیت از پرداخت عوارض سالیانه یا ساخت، در چارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه تهیه و به تصویب شورای شهر خواهد رسید اقدام نماید     

13- شهرداری تهران موظف است به موجب آیین نامه ای که ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه تهیه خواهد شد نسبت به شناسایی و تکمیل اطلاعات واحدهای صنفی بویژه فعالیت های خدمات فنی در سطح شهر و در صورت لزوم نسبت به صدور تمهیدات تخصصی مقتضی جهت رفع مزاحمت و آلودگی های زیست محیطی براساس طرح ها و قوانین شهری اقدام وگواهی صلاحیت ساماندهی را به استناد بند 20 ماده 55 قانون شهردايها صادر نمايد .

14- شهرداری تهران موظف است علاوه بر استفاده از تجهیزات موجود کنترل کیفیت هوا و کنترل ترافیک، بمنظور تطابق تکنولوژی اندازه گیری و کنترل آلاینده ها با شرایط محیطی نسبت به تجهیز دستگاههای سنجش پیشرفته آلودگی برای سنجش آلودگی های صنایع و صنوف اقدام نماید.

15- شهرداری تهران موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به تشکیل کمیته راهبردی ساماندهی و مدیریت صنایع و مشاغل به منظور تشخیص و تعیین خط مشی و سیاست های راهبردی به شرح اعضای ذیل و تهيه شرح وظایف این کمیته كه به موجب دستورالعملی به تصویب شورای اسلامي  شهرتهران خواهد رسید اقدام نماید:

1- معاون شهرسازی و معماری

2- معاون خدمات شهری (رئيس كميته)

3- معاون حقوقی، شورا و امور مجلس

4- رئیس مرکز  مطالعات و برنامه ریزی شهری

5- مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و  مشاغل (دبير كميته)

6-دو نفر كارشناس به عنوان نماينده شوراي اسلامي شهر تهران

16- شهرداری تهران موظف است بمنظور اجرای مؤثر امر ساماندهی مشاغل، فرهنگ سازی و توانمندسازی و جلب مشارکت اقشار مختلف جامع اقدام به برگزاری دوره های آموزشی لازم نماید.

17- شهرداری تهران موظف است در جهت مشارکت مردم در امر ساماندهی صنایع و مشاغل نسبت به تقویت سازمانهای مردم نهاد و شرکت های تعاونی در جهت سامان بخشی به صنایع و مشاغل شهر بهره گیرد.

18- شهرداری تهران موظف است در راستای اجرای اسناد فرادست بمنظور جذب سرمایه در پیشبرد اهداف تعیین شده ساماندهی صنایع و مشاغل و تأمین زیرساخت ها با در نظر گرفتن قوانین  موجود و مورد نیاز، جهت برقراری تعاملات با تاييد شورای اسلامي شهر تهران اقدام نماید.

 

 

فصل سوم: برنامه عملیاتی

19- شهرداری تهران موظف است الزامات اجرایی این مصوبه را بر اساس برنامه زمانبندی و اعتبارات تعیین شده که به شرح پیوست شماره 1 این مصوبه می باشد عمل نماید.

20- شهرداری تهران موظف است تا زمان تهیه و تصویب و ابلاغ طرحهای موضوعی مرتبط با استقرار فعالیتها در شهر تهران، فعالیتهای مقرره در پیوست شماره 2 این مصوبه که به جداول سبز و زرد و قرمز تفکیک شده با رعایت الزامات مقرر در این مصوبه، ملاک عمل خواهد بود.  ضمنا در پیوست شماره 2، هر گونه فعالیت صنعتی خارج از موارد مندرج در جداول صنایع سبز و قرمز، جزء فهرست صنایع زرد تلقی می شود.

تبصره 1: تفکیک صنایع به سبز و زرد و قرمز بر اساس تعریف ذیل صورت می گیرد:

الف) صنایع سبز: صنایعی هستند که از فن آوری بالائی برخوردار بوده و عموما دارای ویژیگی های اصلی به شرح زیر می باشند:

- حداقل در یکی از سه بستر ( فرایند، ماشین آلات و تجهیزات) دارای سطح بالای فن آوری هستند. 

-  محصولات این صنایع، تجهیزات و خدمات با فناوری بالا، دارای حد اکثر بهره گیری از روشهای تولید خودکار هستند.

- هزینه های تحقیق و توسعه در این صنایع نسبت به فناوری سایر صنایع با نرخ سریعتری تغییر می کند.

- دارای پتانسیل رشد سریع می باشند و آلایندگی  زیست محیطی این صنایع با ازای واحد محصول تولیدی، حداقل است.

ب) صنایع زرد: این گروه صنایعی را در بر می گیرد که  با رعایت ضوابط فنی و کار شناسی و نظارت مستمر دستگاههای ذیربط، ادامه فعالیت آنها در محدوده، حریم و مجموعه شهری با رعایت ضوابط فنی و کارشناسی و نظارت مستقیم و مؤثر مبادی مربوطه بلامانع میباشد و یا در مجتمع های درون شهری استقرار یابند.  

ج) صنایع قرمز: این گروه صنایع را شامل می شود که باید در شهرک های صنعتی مستقر شوند و ادامه فعالیت آنها در محدوده، حریم و مجموعه شهری امکان پذیر نبوده و باید در شهرکهای صنعتی برون شهری استقرار یابند.  

تبصره 2: فهرست صنوف و فعالیتهای  شغلی در 3  گروه سبز، زرد و قرمز در قالب اتحاديه هاي صنفی تحت پوشش مجامع  توليدي و خدمات فني، توزیعی و خدماتی و سایر بررسی شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست شماره (1)

 
 

 


جدول اجرایی لایحه برنامه راهبردی ساماندهی

 

عنوان برنامه

نام پروژه

سال اجرا

نهادسازی- برنامه‌ریزی- تدوین ضوابط و مقررات

- تدوین سند اجرایی ساماندهی

- تهیه سند توسعه اصناف

- دستورالعمل بازسازی اقتصاد شهری

- ساختارسازی برای جلب مشارکتهای  مردمی، شرکتهای تعاونی، جوامع محلی

90-92

اجرای طرحهای موضوعی و موضعی

- پایانه های تخصصی

- مراکز رفاهی محله

- جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی

- مجتمع‌های آموزشگاهی و نمایشگاهی

90-95

فرهنگی و اجتماعی

- برگزاری دوره‌های توانمندسازی برای رفع موانع رشد و بهره وری

- پارکهای علمی و فنآوری

- مراکز گردشگری شغلی

- صدور گواهی صلاحیت

93  -  97

مطالعات با هدف بهینه سازی روش‌ها و استانداردسازی

- استانداردسازی مشاغل

- استانداردسازی جایگاههای نگهداری مواد خطرناک

- ارتقای نقش نمایشگاهها و حراجها

- ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون

- تعیین و تقویت نقش مشاغل خاص هر منطقه

90  -   94

ارزیابی و نظارت و پایش اقدامات

- نظارت بر طرحهای موضوعی و موضعی طرح جامع در بخش کار و فعالیت

- تأمین تجهیزات سنجش آلودگی

- مانیتورینگ مشاغل

90  -  95

 

 

 

 

—           

پیوست شماره (2)

 
صنایع گروه قرمز

—                        نام صنعت

—                         

سالامبورسازی

—                         

دباغی و انبارهای پوست

—                         

روده پاک کنی و زهتابی

—                         

صابونسازی سنتی و دستی

—                         

ریخته گری و ذوب فلزات

—                         

سنگ بری و سنگ کوبی

—                         

تهیه آسفالت

—                         

قیرسفت کنی

—                         

اندودکردن شمع و گونی

—                         

تولید گریس و روغن موتور و ترمز

—                         

بلورسازی

—                         

نقاشی روی بلور

—                         

اوراق چی ها

—                         

تریلی سازی

—                         

اطاق سازی کمپرسی ، بار کامیون و اتوبوس

—                         

سرامیک سازی و کاشی سازی سنتی

—                         

آهک پزی

—                         

گچ پزی

—                         

دانه بندی شن و ماسه

—                         

آبکاری ها

—                         

پشم شوئی و رنگرزی پشم و حلاجی پشم

—                         

تهیه مقوا از خرده کاغذ

—                         

غذای دام و طیور

—                         

تهیه پودر استخوان

—                         

آرد ماهی و جانوران دریائی

—                         

برنج پاک کنی

—                         

 

صنایع گروه سبز

نام گروه صنعت

موارد  مرتبط

صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات( IT)

طراحی و تولید بسته های نرم افزاری،انتقال   اطلاعات و خدمات شبکه های اطلاع رسانی ، سیستم های اطلاعاتی و اطلاع رساني ،صنایع الکترونیک

 ( طراحی و ساخت )

صنایع هوا و فضا

 

 

تجهیزات ناوبری هوائی، سیستم های آیرودینامیک پروازی، ساخت هواپیمای غیرنظامی ( سبک تر و سنگین تر از هوا )، فناوری های ماهواره ای.

صنایع بیوتکنولوژی

 

انواع محصولات داروئی پیشرفته و کیت های تشخیص ، مکمل های غذائی، بیوپلیمرها، راکتورهای زیستی، تراشهای بیوتکنولوژی

اتوماسیون و سیستم های هوشمند

کامپیوتر و ملحقات آن، مدارهای مجتمع، تولید تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی پیشرفته

اپتیک و لیزر

 

انواع لنز، تجهیزات کاربرد لیزر، فیبر نوری، کریستالها و لایه ای نازک اپتیکی، اپتو مکانیک

صنایع تولید مواد نو

سرامیک های پیشرفته، کامپوزیت ها، پلیمرهای پیشرفته، مواد ابررسانا

اتوماسیون و سیستم های هوشمند

 

سیستم هاو تجهیزات کنترل فرآیند، ابزار دقیق، کنترل گرما، سنسورها، روبوتیک

نانو تکنولوژی

کاربرد نانو تکنولوژی در زمینه های مختلف از قبیل برق و رایانه ها ، پزشکی ، محیط زیست ، انرژی و نظایر آن

 

 

فهرست مشاغل گروه قرمز

نام اتحادیه  صنفی

نام رسته فعالیت

اتحاديه درودگران و مبل سازان 

كليه نجاران ( سري كار )

چوب بري

اطاق ساز چوبي كاميون

كابينت سازي چوبي آشپزخانه

پرسكاري چوب

قالبسازي چوبي كفش

جعبه سازي

كلاف سازي ( ساده ، استيل )

صندلي حصيري و حصير بافي

خراطي

درب هاي پيش ساخته

صنايع ( مدل هواپيما و كشتي سازي چوبي )

اتحاديه آهنكاران ساختماني 

سازندگان در و پنجره آهني ( سري كار )

سازندگان اسكلت فلزي ( آهنكاران ساختماني)

سازندگان در كركره اي

سازندگان لولا

تعميرات و كرايه دهندگان دستگاههاي موتورجوش

انبارهاي داربست فلزي

سوله سازي

اتحاديه ماشين ساز و فلزتراش 

ماشين سازي

قطعه سازي ( سري تراشي )

قالبسازي

سازندگان پمپ هاي آبياري و كشاورزي

بازسازي و نوسازي قطعات خودرو

قطعه سازي متفرقه ( ضربه اي ، كششي )

ابزار تيزكني ( صنعتي )

توليد وسايل آتش نشاني

توليد ادوات كشاورزي

صنايع مدل هواپيما و كشتي سازي

توليد ميله بارفيكس

ساخت دستگاههاي شيردوش

كمپرسورسازي

توليد دستگاههاي ترانس جوش

ساخت ديسك خودرو

اتحاديه آلومينيوم كاران 

سازندگان در و پنجره آلومينيومي

سازندگان و توليد كنندگان پروفيل آلومينيوم

آبكاري و آندایزينگ سنتي پروفيل آلومينيوم

رنگكاري پروفيل آلومينيومي ( رنگ كوره اي )

يراق سازي آلومينيومي

اتحاديه چوب فروشان 

كليه رسته هاي فروش شامل ( چوب ، تخته ، الوار ، نئوپان ، تيرهاي چوبي نردبان ، دربهاي پيش ساخته و ... )

اتحاديه مصنوعات فلزي 

توليد و ساخت مصنوعات فلزي

سازندگان كابينت

سازندگان لوازم اداري

سازندگان لوازم بيمارستاني

سازندگان آشپزخانه صنعتي

سازندگان صندلي

سازندگان هود

سازندگان قفسه هاي پيچ و مهره اي

سازندگان گاو صندوق

سازندگان كالسكه ، دوچرخه و سه چرخه

سازندگان وسايل باغي

رنگ كاران مصنوعات فلزي

سازندگان مصنوعات سيمي ( سيم كاران )

سازندگان مصنوعات فيبرگلاس و فرميكا

اتحاديه آهنگران و صنعت گران اتومبیل

اطاق‌سازي اتوبوس، تريلي سازي، كمپرسي سازي، تانكرسازي، كانتينرسازي، خم‌كاري شاسي ، آهنگري كاميون، ‌جرثقيل سازي كاميون، آهنگري سازنده قطعات ماشينهاي راهسازي

آهنگري وسايل كشاورزي

توليد باسكول و قپان و انواع ترازو

ساخت باربند ، ساخت فرقون و چرخ دستي

ساخت ابزارآلات بنايي، فنرسازي، تسمه سازي فلزي ، سيم بكسل سازي ، علامت سازي

اتحاديه آهن فروشي

آهن فروشان

قراضه آهن فروشي

اتحاديه آهنسازان

قوطي سازي

ساخت لوازم مرغداري

ساخت قاب مهتابي

ساخت انواع دريچه تهويه مطبوع

خمكاري ، استانبولي و لوازم مربوطه

ساخت سيم ظرفشوئي

ساخت ماشين آلات جوجه كشي

توليد اسباب علوفه

اتحاديه تشكدوزان اتومبيل

توليد انواع صندلي خودرو ولوازم مربوطه

دوخت تشك انواع خودروهاي سواري و سقف هاي كروكي جيپ و سقف بدنه اتومبيل

دوخت انواع تشك صندلي خودرو

( ميني بوس و كاميون )

دوخت پرده و تزئين داخل خودروهاي سواري و ميني بوس

تهيه فيبر داخلي در و بدنه انواع خودرو

اتحاديه تعميركاران و سازندگان چرخ خياطي

تعمير و فروش چرخ صنعتي و كارگاهي

تعمير چرخ هاي صنعتي و كارگاهي

فروش لوازم يدكي ماشينهاي جوراب بافي

اتحاديه توليدكنندگان و تعمير كاران لوازم برقي 

توليد و تعمير دستگاههاي اندازه گيري

توليد و تعمير ژنراتور و الكتروموتور

توليد و تعمير انواع ترانسفورماتور

توليد و تعمير دستگاههاي سردكننده ، يخچال ، آبسردكن ، يخساز ، فريزر ، كولر گازي و ماشين لباسشوئي

توليد و تعمير تابلوهاي فشار قوي و ضعيف و مشابه آن

توليد و تعمير لوازم الكتريكي طبي

توليد كليد هادي

تعمير تجهيزات پزشكي و بيمارستاني

تعمير ماشين آلات خشكشوئي

اتحاديه چاپخانه داران 

چاپخانه داران

حروف چيني

جعبه سازي با ماشين چاپ

تعمير ماشين آلات چاپ

ساخت قالب هاي تيغ برش و جعبه و كارهاي چاپي

اتحاديه سماورسازان و چراغ سازان 

سماورسازي ، چراغ والرسازي

ساخت پلوپز و چراغهاي روشنايي گازسوز

چراغ سازي آهني

ساخت قطعات سماور و چراغ خوراك پزي

ساخت چراغ گردسوز

ساخت كتري ، قوري ، پارچ استيل و برنجي

ساخت چراغ تكي سماور

خمكاري و چرخكاري سماور و چراغ

ساخت سرويس غذاخوري و چايخوري

المنت سازي

اتحاديه سيمانكاران و موزائيك سازان 

توليد مصنوعات سيماني و موزائيك

توليد لوله سيماني – ورق – آزبست – پله

اتحاديه صحافان 

آلبوم سازي

سري سازي كتاب

كارتن سازي كتاب

جعبه سازي مقوايي

پاكت سازي

تك جلدسازي

سازندگي جلد پلاستيكي

كلاسورسازي

يادداشت سازي

دفتر سازي

توليد ليوان بستني

توليد كاغذ كيك و دست كش

اتحاديه قندريزان  

قندريزي

اتحاديه كاشي سازان و كاشي فروشان 

تولید كاشي و سراميك سازي

تولید ظروف سفالي سازي

تولید كاشي هفت رنگ سازي

تولید كاسه توالت و دستشويي سازي

تولید كوزه و گلدان سازي

چيني سازي

معرق سازي

توليد مواد اوليه لعاب و چيني

اتحاديه سازندگان و فروشندگان گلگير و رادياتور 

توليد قطعات بدنه خودروهاي سبك و سنگين

توليد كننده كابين ( اطاق راننده ) كاميون

گلگيرسازي و صافكاري كاميون

تعمير و ساخت رادياتور خودروهاي سنگين

ساخت انواع پروانه هاي خودروهاي سبك و سنگين

ساخت انواع جلوپنجره و بادگير خودروهاي سبك و سنگين

توليد ورشو دور گلگير

اتحاديه فروشندگان لوازم الكتريكي و سيم كشي

توليدقطعات و لوازم الكتريكي (روشنايي صنعتي ، هواكش ) توليد دربازكن

اتحاديه موسسات و شركتهاي حمل و نقل و پايانه هاي كالا

حمل و نقل بين شهري و پايانه ها

    اتحاديه نقاشان اتومبيل

كارگاه رنگ كاري كوره اي قطعات منفصله

اتحاديه ندافان

توليد انواع لحاف ، تشك و ...

اتحاديه مكانيسينهاي اتومبيل

تعمير كننده گيربكس – ديفرانسيل –  موتور انواع خودروهاي سنگين

تعميركننده ماشين آلات كشاورزي راه سازي

تعميركار موتورهاي سيار و زميني

تعميركار دستگاههاي هيدروليك انواع خودرو سنگين

تعميركار دستگاههاي اتوماتيك انواع خودرو سنگين

اتحاديه سازندگان و فروشندگان لوازم مسي

كشش انواع ميله و مفتول مسي و برنجي

سازندگي لوازم مسي

خم كاري

چرخكاري و پرداختكاري لوازم مسي

نورد مس برنجي

اتحاديه فروشندگان لاستيك و روغن اتومبيل

فيلترساز هوا و فيلتر ساز روغن

اتحاديه تهيه كنندگان و فروشندگان كلاه و لوازم ايمني

توليد كنندگان لوازم ايمني شخصي ( كلاه ، دستكش ، كفش و ... )

اتحاديه كفش هاي ماشيني

كارگاههاي توليدي كفش هاي ماشيني

كارگاههاي توليدي دوبله سازي كفش هاي ماشيني

كارگاههاي توليدي زيره سازي كفش هاي ماشيني

كارگاههاي بندسازي كفش هاي ماشيني

كارگاههاي توليد قطعات لاستيكي كفش هاي ماشيني

فروشندگان محصولات قطعات لاستيكي

كارگاههاي توليد موادسازي اوليه كفش

كارگاههاي توليد سرپائي و صندلي اسفنجي

كارگاههاي پستائي سازي كفش هاي ماشيني

كارگاههاي توليدي كفش طرح ورزش

فروشندگان انواع زيره،  پاشنه كفش هاي ماشيني و لاستيكي

كارگاههاي قالبسازي كفش هاي ماشيني

اتحاديه فخاران

توليد آجر فشاري

توليد آجر قزاقي

توليد گچ و آهك سنتي و نيمه اتوماتيك

اتحاديه سازندگان و فروشندگان عينك 

سازندگان عينك هاي طبي و آفتابي

اتحاديه ذوب فلزات 

چدن ريز قطعه اي

مس ريز قطعه اي

فولاد ريز قطعه اي

مفرغ و برنز ريز قطعه اي

آلومينيوم ريز قطعه اي

سرب ريز قطعه اي

ريخته گر ی مدل

سازنده و فروش مصالح ريخته گري

سازنده كوره هاي دوار با سوخت مايع

اتحاديه سازندگان و فروشندگان ظروف آلومينيوم     

سازندگان ظروف آلومينيوم

ذوب نورد آلومينيوم

اتحاديه سنگبر و سنگتراش

سنگبري

اتحاديه خياطان زنانه و مردانه 

توليد ماسك

توليد لباس مردانه

توليد لباس زنانه

اتحاديه تعميركنندگان دوچرخه و موتورسيكلت

سازندگان موتورسيكلت و دوچرخه

اتحاديه و تعمير ماشينهاي اداري ، رايانه و انفورماتيك

توليد ماشينهاي اداري ، رايانه و قطعات و لوازم مربوطه

اتحاديه توليد كنندگان و تعميركاران صنف سيم پيچ ، الكتروموتور ، ژنراتور ، ترانسفورماتور و تابلوسازان   

توليدكنندگان دستگاه الكتروموتور، ژنراتور، پمپ آب، شناور، دينام جوشكاري

توليدكنندگان انواع دستگاههاي صنعتي و خانگي
( اتو ، سشوار ، خوراك پز برقي و ... )

توليد كنندگان انواع دستگاههاي گردنده (جارو برقي، چرخ گوشت، پنكه، آب ميوه گيري صنعتي و خانگي )

توليد كنندگان انواع كليدهاي هادي، صنعتي و روغني

تعميركنندگان انواع كليدهاي هادي، صنعتي ، روغني

توليدكنندگان و تعميركاران تابلوهاي فشار قوي و ضعيف و تابلو زمان ، خازنها

توليدكنندگان ابزار صنعتي برقي ( سنگ ، دريل و كف ساب )

تعميركنندگان ابزار صنعتي برقي

توليدكنندگان و تعميركاران

ترانسفورماتورهاي جوشكاري، مقاومتي و نقطه جوش و شارژر

توليدكنندگان و تعميركاران كوئلهاي برقي(هاي ولتاژ )

توليدكنندگان و تعميركاران ريكتافايرها

توليد دستگاههاي آسانسور

اتحاديه توليدكنندگان و تعميركاران صنايع برودتي، حرارتي و شوينده  ( يخچال ، كولر گازي، تهويه مطبوع ، لباسشوئي و قطعات يدكي ) 

 

توليد كنندگان دستگاههاي ياد شده

توليد كنندگان ماشينهاي شوينده

(لباسشوئي اتوماتيك، نيمه اتوماتيك، ظرفشوئي و خشكشوئي)

توليد كنندگان انواع قطعات يدكي ( دستگاههاي سرد كننده، تاسيسات چيلر ، شوينده ، خشكشوئي ، تهويه مطبوع و شوفاژ و ... )‌

توليد كنندگان انواع تاسيسات تهويه مطبوع و چيلر (اركانديشن) پكيج

توليد كنندگان يونيتهاي صنعتي و خانگي

( اوابراتور ، كندانسر ، دراير )

توليد كنندگان انواع تاسيسات سرد و گرم

اتحاديه و تعمير ماشينهاي اداري ، رايانه و انفورماتيك

تولید ماشینهای اداری ،رایانه و قطعات مربوطه


 

 

 

 

 

 

 

مشاغل گروه زرد

نام اتحادیه صنفی

نام رسته فعالیت

اتحاديه درودگران و مبل سازان

رويه كوبي مبل

رنگكاري چوب

اتحاديه آهنسازان                                      

 حلبي سازي و كانال سازي و كانال تهويه مطبوع

اتحاديه تشكدوزان اتومبيل

تهيه و دوخت روكش آماده انواع صندلي اتومبيل

دوخت انواع روكش زين موتور ، دوچرخه ، كالسكه

تعمير جلوداشبورد انواع خودرو

اتحاديه سماورسازان و چراغ سازان 

گاز پيك نيك پركني

اتحاديه تعميركاران و سازندگان چرخ خياطي

تعمير و فروش چرخهاي خانگي و دستباف

فروش و تعمير ماشينهاي دستباف

فروش لوازم يدكي انواع چرخهاي خياطي

اتحاديه توليد كنندگان و فروشندگان كالاي كشباف 

كشبافي

گردبافي ، جوراب بافي ، كتان وراشل بافي ، فتيله بافي ، نوار و قيطان بافي

تريكو دوزي

نخ تابي

كنف بافي

اتحاديه موسسات و شركتهاي حمل و نقل و پايانه هاي كالا  

حمل و نقل شهري

اتحاديه نقاشان اتومبيل

نقاشي اتومبيل و انواع خودرو

رنگكاري موتورسيكلت

اتحاديه نبات و آب نبات ريزان

توليد كننده نبات و آب نبات

اتحاديه ندافان

فروش پنبه ، اسفنج ، پشم و ...

فروش لوازم قالي بافي و خامه قالي

اتحاديه مكانيسينهاي اتومبيل

تعميركننده گيربكس – ديفرانسيل – موتور انواع اتومبيل سبك

تعميركار جلوبندي ، تون آپ ، ميزان فرمان ، بالانس چرخ ، ميزان موتور

تعمير كننده و تنظيم انواع كاربراتور

تعمير و تنظيم پمپ انژكتور و سوپر شارژ انواع خودرو سبك

تعميركار ترمز – بوستر ترمز ، جك و كمك فنرسازاي انواع خودرو سبك

پيچ درآور – سيلندر دوز

واشر بر – فنر پيچ

تعميركار دستگاههاي هيدروليك انوع خودرو سبك

تعمير كار دستگاههاي اتوماتيك انواع خودرو سبك

اتحاديه سازندگان و فروشندگان لوازم مسي

مس فروشي

سفيدگري

فروشندگي لوله ، ميله ، تسمه مسي و برنجي بدون روكش ، ورق مسي

اتحاديه فروشندگان لاستيك و روغن اتومبيل

فروشندگي لاستيك ( عمده )

فروشندگي روغن موتور ( عمده )

فروشندگي فيلتر ( عمده )

اتحاديه كليشه و ليتوگراف مهر و چاپ پلاك اسكرين

گراور سازي و ليتوگراف

مهر و پلاك ساز

چاپ سيلك اسكرين

كارتوگراف

تعميركاران و تامين كنندگان

مواد اوليه ليتوگرافي

اتحاديه تهيه كنندگان و فروشندگان كلاه و لوازم ايمني

توليد كننده كلاه

توليد كنندگان كلاه و علائم و ضمائم نظامي و انتظامي

اتحاديه قاليشويان

كارخانه قاليشوئي

كارگاه داركشي فرش

اتحاديه قناد و شيريني فروش

پشمك سازي

سوهان پزي

توليد زولبيا ، باميه و گوش فيل

توليد پيراشكي و سوخاري

توليد انواع شكلات ، گز ، كلوچه و ...

اتحاديه صباغان و گلزنان

صباغ انواع پارچه – الياف و لباس

گلزن انواع پارچه و لباس

صباغ و گلزن انواع پارچه

اتحاديه سنگبر و سنگتراش

سنگتراش

سازنده تزئينات سنگي

فروش سنگ

اتحاديه سراجان

دوزندگان انواع دستكش ، كيف پول و كمر بند

فروشندگان لوازم اوليه سراجي

سراجان ( چمدان – ساك – كيف مدرس و كارهاي پرسي )

سازندگان كيف زنانه ، مردانه ، بچه گانه و كيف آرايش

اتحاديه خياطان زنانه و مردانه 

سري دوزي مردانه

سري دوزه زنانه

سري دوزي البسه بچگانه

سري دوزي شلوار

سري دوزي كاپشن و شلوار

سري دوزي لباس كار

سري دوزي البسه نظامي

سري دوزي تريكو

توليد اپل

توليد لباس زيرزنانه عروس

اتحاديه خشكشوئي و لباسشوئي 

سنگ شوئي

اتحاديه حلوا ساز و عصار     

حلواساز

مربا و شربت ساز و عصار

توليد سركه ، ترشي آبليمو و آبغوره

اتحاديه سازندگان و فروشندگان ساعت

توليد كنندگان و مونتاژكاران ساعت

سازندگان ابزار و قطعات يدكي ساعت

بنكداران و فروشندگان ساعت

اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا ، جواهر و نقره

سازندگي مصنوعات طلا و جواهر

سازندگي مصنوعات نقره

طلاكار تزئيني ( بدليجات)

اتحاديه تعميركنندگان دوچرخه و موتورسيكلت

اوراق كننده موتور و دوچرخه

اتحاديه توليدكنندگان و تعميركاران صنايع برودتي ، حرارتي و شوينده  ( يخچال ، كولر گازي ، تهويه مطبوع ، لباسشوئي و قطعات يدكي ) 

 

فروشندگان يخچال صنعتي و خانگي، سردخانه هاي ثابت و متحرك، تونل انجماد ، يخساز ، آب سردكن و ...

تعميركنندگان دستگاههاي مورد اشاره

فروشندگان انواع قطعات يدكي ( دستگاههاي سرد كننده ، تاسيسات چيلر ، شوينده ، خشكشوئي ، تهويه مطبوع و ...)

فروشندگان انواع تاسيسات تهويه مطبوع و چيلر (اركانديشن) پكيج

تعميركنندگان انواع تاسيسات تهويه مطبوع و چيلر (اركانديشن ) پكيج

فروشندگان يونيتهاي صنعتي و خانگي )

اوابراتور، كندانسر، دراير

تعميركنندگان يونيتهاي صنعتي و خانگي

( اوابراتور ، كندانسر ، دارير )

تعمير كنندگان انواع تاسيسات سرد و گرم 

اتحاديه توليد كنندگان و تعميركاران صنف سيم پيچ، الكتروموتور ، ژنراتور، ترانسفورماتور و تابلوسازان   

تعميركنندگان دستگاه الكتروموتور، ژنراتور، پمپ آب، شناور و دينام جوشكاري

تعميركنندگان انواع دستگاههاي صنعتي و خانگي

فروشندگان انواع دستگاههاي گردنده (جاروبرقي، چرخ گوشت، پنكه، آبميوه گيري صنعتي و خانگي).

تعميركاران دستگاههاي آسانسور

 

 

 

 

مشاغل گروه سبز

نام اتحادیه صنفی

نام رسته فعالیت

اتحاديه درودگران و مبل سازان

منبت كاري دستي

نجاري ( واحدهاي خدماتي كوچك )

معرق كاري و خاتم كاري

اتحاديه آهنكاران ساختماني

تعمير كاران در و پنجره آهني ( آهنگري – واحدهاي كوچك خدماتي )

جوشكاري

اتحاديه ماشين ساز و فلزتراش

ميل لنگ تراشي و خدمات موتور متحركه

( خدمات خودروئي سبك و موتورسيكلت )

ابزار تيزكني  ( لوازم و تجهيزات خانگي )

تعمير كنندگان ماشين ابزار ( لوازم و تجهيزات سبك )

اتحاديه آلومينيوم كاران

نصب و ساخت قاب و توري آلومينيومي

قاب سازي آلومينيومي

اتحاديه تعميركاران و سازندگان چرخ خياطي

تعمير چرخهاي خانگي

اتحاديه توليدكنندگان و تعمير كاران لوازم برقي

فروش قطعات يدكي يخچال ، كولر ، لباسشوئي

اتحاديه سماورسازان و چراغ سازان

تعميرات وسايل نفت سوز و گاز سوز

فروش سماور و چراغ

اتحاديه سيمانكاران و موزائيك سازان

كاشي و سراميك فروشي

گلدان و سفال فروشي

اتحاديه فروشندگان لوازم الكتريكي و سيم كشي

سيم كشي ساختماني ( كابل كشي ، فشار قوي و ضعيف ، صنعتي و روشنائي

قفل و کلید

کلیه رسته ها

اتحاديه آرایشگران زنانه

کلیه رسته ها

اتحاديه نانهاي فانتزي ( حجيم و نيمه حجيم )

نان هاي فانتزي نيمه حجيم

توليد و پخش نان بولكي ماشيني

انواع نان هاي رژيمي و طبي

توليد و پخش و بسته بندي نان هاي پيتزا و سيتا

اتحاديه ناشران و کتابفروشان

کلیه رسته ها

 

اتحاديه فروشندگان لوازم الكتريكي و سيم كشي

فروش لوازم الكتريكي  ( روشنايي ، صنعتي ، فشار قوي )

فروش انواع هواكش و لوازم مربوطه

اتحاديه عکاسان و فیلمبرداران

کلیه رسته ها

اتحاديه شیشه و آئینه

کلیه رسته ها

اتحاديه آرایشگران مردانه

کلیه رسته ها

اتحاديه نانوایان

کلیه رسته ها

اتحاديه بستنی و آب میوه فروش

 

اتحاديه نبات و آب نبات ريزان

فروشنده نبات و آب نبات

اتحاديه ندافان

فروش انواع لحاف ، تشك و ...

دوزنده و فروشنده لحاف و تشك ( دستي )

اتحاديه سازندگان و فروشندگان لوازم مسي

فروش ظروف مسي

اتحاديه فروشندگان لاستيك و روغن اتومبيل

فروشندگي لاستيك و پنچرگيري

تعويض و فروش روغن موتور

پنچرگيري

پنچرگيري و تعويض روغني

دفتر فروش لاستيك

دفتر فروش روغن

دفتر عمده فروشي لاستيك و روغن

اتحاديه كليشه و ليتوگراف مهر و چاپ پلاك اسكرين

گرافيك ، خطاط و طراح

اتحاديه تهيه كنندگان و فروشندگان كلاه و لوازم ايمني

فروشنده كلاه

فروشندگان كلاه ، علائم نظامي و انتظامي

فروشندگان لوازم ايمني شخصي

اتحاديه كفش هاي ماشيني

فروشگاههاي كفش هاي ماشيني

دفتر فروش مواد اوليه كفش ، پودر لاستيك و مشتقات آن

دفتر فروش كفش هاي ماشيني

اتحاديه قناد و شيريني فروش

قناد

شيريني فروش

كارگاه توليد شيريني

كيك يزدي

اتحاديه سازندگان و فروشندگان عينك

 

 

 

 

فروشندگان عينك هاي طبي آفتابي

فروشندگان عينك هاي آفتابي

عدسي تراشي

بنكداري عينك و لوازم مربوطه

تعميركار عينک

اتحاديه توليدكنندگان و تعمير كاران لوازم برقي

فروش قطعات يدكي يخچال ، كولر ، لباسشوئي

اتحاديه سازندگان و فروشندگان ظروف آلومينيوم

فروشندگي ظروف آلومينيوم

اتحاديه سنگبر و سنگتراش

فروش تزئينات سنگي

دفتر فروش سنگ

اتحاديه سراجان

فروشندگان اجناس ساخته شده سراجي

فروشندگان انواع دستكش ، كيف پول ، كمربند

فروشندگان انواع كيف زنانه ، مردانه ،
بچه گانه و كيف آرايش

اتحاديه خياطان زنانه و مردانه

مردانه دوزي سفارشي

زنانه دوزي سفارشي

گلدوزي

دوزندگي البسه جير ، چرم و پوست

تعميركاري

دوزندگي لباس زیر زنانه

اتحاديه خشكشوئي و لباسشوئي

خشكشوئي

لباسشوئي

سفيدشوئي

كارشوئي ( تكه شوئي )

اتحاديه حلوا ساز و عصار

عرضه كننده سركه ، ترشي ، آبليمو ، آبغوره

دفتر فروش محصولات حلواساز ، مرباساز ، عصار ، ترشي ، آبغوره و آبليمو

اتحاديه چادردوزان و برزنت فروشان

چادردوز و برزنت فروش

حصيرباف و حصير فروش

اتحاديه سازندگان و فروشندگان ساعت

فروشندگان ساعت

اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا ، جواهر و نقره

فروشندگي طلا و جواهر

فروشندگي مصنوعات نقره

فروشندگي طلا

فروشندگي طلا ، جاهر و نقره

مرصع كار

قلم زني طلا و نقره

طراحي طلا و جواهر

سكه و صراف

اتحاديه تعميركنندگان دوچرخه و موتورسيكلت

تعميركاران دوچرخه

تعميركاران انواع موتورسيكلت

نصب بادگير ، ترك بند دوچرخه و موتورسيكلت

اتحاديه و تعمير ماشينهاي اداري ، رايانه و انفورماتيك

فروشندگي و ارائه خدمات اوليه ماشينهاي اداري ، رايانه و لوازم مربوطه

فروش و تعميرات ماشينهاي اداري ، رايانه و قطعات و لوازم مربوطه

دفتر فروش ماشينهاي اداري و رايانه

دفتر خدمات حضوري اينترنت

کلیه دفاترشرکتها ،خدمات  اداری،خدمات آموزشی،خدمات درمانی بهداشتی،فرهنگی،مذهبی،خدمات پذیرایی و جهانگردی،ورزشی،خدمات اجتماعی  و تفریحی

 

 

print

اعضای شورای شهر

اطلاعات تماس

  • آدرس:تهران - ضلع جنوبی پارک شهر - خیابان بهشت - ساختمان شورای اسلامی شهر تهران
  • تلفن:  51040000
  • کدپستی:114764811
  • پست الکترونیک:info.shora@tehran.ir

نسخه موبایل پرتال


خانه تماس با ما rss user
حق انتشار اطلاعات برای شورای اسلامی شهر تهران محفوظ است