اخبار
شوراها همراه دولت هستند نه رقیب آن/ سهم عوارض شهرداری ها به 50 درصد افزایش خواهد یافت
سید مهدی مقدسی در مجمع مشورتی روسای شوراهای کلان شهر ها و مراکز استان ها بیان داشت:
شوراها همراه دولت هستند نه رقیب آن/ سهم عوارض شهرداری ها به 50 درصد افزایش خواهد یافت
1397/9/8
اطلاع رسانی
کمیسیون های تخصصی