مدیریت مقالات

اخبار
شاخه
امضا تفاهم نامه میان شورای شهر و کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

امضا تفاهم نامه میان شورای شهر و کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
1395/5/16
طی مراسمی برگزار شد : امضا تفاهم نامه میان شورای شهر و کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای ا...
  تهیه و تدوین تفاهم نامه مشترک شورای اسلامی تهران با کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تهیه و تدوین تفاهم نامه مشترک شورای اسلامی تهران با کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
1395/2/11
طی دعوتی از سوی مسئولین شورای اسلامی شهر تهران، سه تن از کارشناسان روابط عمومی و امور بین‌الملل کتاب...