مدیریت مقالات

اخبار
شاخه
اصلاحیه آیین نامه شورای عالی هماهنگی فرهنگی ،اجتماعی،هنری،ورزشی شهرداری تهران
در یکصدو نود و هشتمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تصویب شد:
اصلاحیه آیین نامه شورای عالی هماهنگی فرهنگی ،اجتماعی،هنری،ورزشی شهرداری تهران
1394/10/20
کلیات اصلاحات آیین نامه شورای عالی هماهنگی فرهنگی ،اجتماعی،هنری،ورزشی شهرداری تهران  به  تصویب اکثر...