مدیریت مقالات

اخبار
شاخه
 شصت و سومین اجلاس مجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها
30و31خردادماه در شهر رشت برگزار مي شود:
شصت و سومین اجلاس مجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها
1398/3/21
شصت و سومین اجلاس مجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در 30و31خردادماه در شهر رشت ...
کیفی سازی و نظام مند نمودن اجلاس مجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها
دبیرمجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها ومراکز استانها:
کیفی سازی و نظام مند نمودن اجلاس مجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها
1398/2/11
نهم اردیبهشت روز ملی شورا
اباذر صرامی:
نهم اردیبهشت روز ملی شورا
1398/2/9
برخی نتایج کمیسیون عمران و شهرسازی مجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها
کمیسیون عمران و شهرسازی مجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها
برخی نتایج کمیسیون عمران و شهرسازی مجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها
1397/12/21
برخی نتایج کمیسیون فرهنگی و شهر هوشمند مجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها
کمیسیون فرهنگی و شهر هوشمند مجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها
برخی نتایج کمیسیون فرهنگی و شهر هوشمند مجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها
1397/12/21
برگزاری چهارمین دوره نشست کمیسیون فرهنگی و شهر هوشمند هیئت رئیسه شوراهای اسلامی کلانشهرها
چهارمین جلسه "کارگروه شهر هوشمند کلانشهرها" به میزبانی تهران برگزار شد
برگزاری چهارمین دوره نشست کمیسیون فرهنگی و شهر هوشمند هیئت رئیسه شوراهای اسلامی کلانشهرها
1397/12/1