مدیریت مقالات

اخبار
شاخه
گزارش خبری نشست هم اندیشی رؤسای شوراهای اسلامی و شهرداران کلانشهرهای کشور در مشهد
رئیس شورای عالی استان‌ها خواستار شد استفاده از ظرفیت نمایندگان کلان‌شهرها در مجلس برای تقویت شوراها
گزارش خبری نشست هم اندیشی رؤسای شوراهای اسلامی و شهرداران کلانشهرهای کشور در مشهد
1395/3/1
به گزارش دبیرخانه مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکر استان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ش...
نشست هم‌اندیشی  روسای شوراهای اسلامی و شهرداران کلان‌شهرهای کشور
اتفاق نظر برای جلوگیری از دولتی شدن مجدد شهرداری‌ها
نشست هم‌اندیشی روسای شوراهای اسلامی و شهرداران کلان‌شهرهای کشور
1395/3/1
به گزارش دبیرخانه مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استان به نقل از مشرق، در بیانیه پای...
پنجاه و سومین اجلاس مجمع مشورتی شوراها
در اجلاس کلانشهرها و روئسای شوراهای مراکز استانها صورت گرفت:
پنجاه و سومین اجلاس مجمع مشورتی شوراها
1394/10/7
به گزارش دبیرخانه مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استان ها ، مهدی چمران در حاشیه پنجاه و سوم...
پنجاه و سومین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای مراکز استان های کشور

پنجاه و سومین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای مراکز استان های کشور
1394/9/29
به گزارش دبیرخانه مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استان ، پنجاه و سومین اجلاس مجمع در...