مدیریت مقالات

اخبار
شاخه
کیفی سازی و نظام مند نمودن اجلاس مجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها
دبیرمجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها ومراکز استانها:
کیفی سازی و نظام مند نمودن اجلاس مجمع روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها
1398/2/11
گزارش پنجاه و هفتمین اجلاس روسای شوراهای اسلامی استان ها و شهرهای مراکز استان ها (شهر چابهار)
استان سیستان و بلوچستان دیار مهرو آفتاب میزبان اجلاس رؤسای شوراها
گزارش پنجاه و هفتمین اجلاس روسای شوراهای اسلامی استان ها و شهرهای مراکز استان ها (شهر چابهار)
1395/9/13
پنجاه و هفتمین اجلاس روسای شوراهای اسلامی استان ها و شهرهای مراکز استان ها طی روزهای سوم و چهارم آذر...
 برگزاری اجلاس مجمع مشورتی در سوم و چهارم آذر ماه 95
استان سیستان و بلوچستان میزبان پنجاه و هفتمین اجلاس مجمع مشورتی شوراها
برگزاری اجلاس مجمع مشورتی در سوم و چهارم آذر ماه 95
1395/9/1
به گزارش دبیرخانه مجمع مشورتی رؤسای شواهای اسلامی شهرهای مرکز استان و کلانشهرها، چهارمین نشست مشترک ...