مدیریت مقالات

اخبار
شاخه
انتصاب سرپرست مالی اداره کل امور اداری واجرایی شورای شهر تهران
از سوی مدیر کل اداری و اجرایی شورا صورت گرفت:
انتصاب سرپرست مالی اداره کل امور اداری واجرایی شورای شهر تهران
1397/2/8
مدیر کل اداری و اجرایی شورای اسلامی شهر تهران طی حکمی سجاد زارع صفت را به سرپرستی امور مالی اداره ...
اعضای کمیسیون های شش گانه شورا انتخاب شدند
در دومین جلسه دوره پنجم شورا:5-2
اعضای کمیسیون های شش گانه شورا انتخاب شدند
1396/6/5
اعضای شورای اسلامی تهران ، ری و تجریش در دومین جلسه کمیسیون های تخصصی خود را انتخاب کردند.