مدیریت مقالات

اخبار
شاخه
برگزاری نمایشگاه حقوق شهروندی ایران با هدف فرهنگ سازی در آبان ماه
نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران خبر داد:
برگزاری نمایشگاه حقوق شهروندی ایران با هدف فرهنگ سازی در آبان ماه
1396/7/18
نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران از برگزاری نمایشگاه حقوق شهروندی ایران با هدف فرهنگ سازی این مهم در...
برگزاری جلسه کمیته کارشناسی تنظیم شرح وظایف کمیسیونهای شورای اسلامی شهر تهران

برگزاری جلسه کمیته کارشناسی تنظیم شرح وظایف کمیسیونهای شورای اسلامی شهر تهران
1395/2/8
موضوع جلسه آتی ادامه بررسی شرح وظایف کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری خواهد بود