مدیریت مقالات

اخبار
شاخه
زلزله تهران؛ بایدها و نبایدها
سلسله نشست های گفتمان شهر - نشست چهارم
زلزله تهران؛ بایدها و نبایدها
1396/10/8
سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر، با هدف بیان چالشهای روز شهرها و کلانشهرهای کشور به ویژه تهران به ع...
ساختمان های ناایمن و تاب آوری شهر تهران
سلسله نشست های گفتمان شهر - نشست سوم
ساختمان های ناایمن و تاب آوری شهر تهران
1396/9/20
سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر، با هدف بیان چالش های روز شهرها و کلانشهرهای کشور به ویژه تهران به ...
چالش کمبود پارکینگ و سرانه های خدماتی در شهر تهران
سلسله نشست های گفتمان شهر - نشست دوم
چالش کمبود پارکینگ و سرانه های خدماتی در شهر تهران
1396/9/11
سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر، با هدف بیان چالش های روز شهرها و کلانشهرهای کشور به ویژه تهران به ...
بلندمرتبه سازی و طرح تفصیلی منطقه 22 شهر تهران
*سلسله نشست های گفتمان شهر
بلندمرتبه سازی و طرح تفصیلی منطقه 22 شهر تهران
1396/9/1
سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر، با هدف بیان چالش های روز شهرها و کلانشهرهای کشور به ویژه تهران به ...