مدیریت مقالات

اخبار
شاخه
ارائه گزارشی از حساب های در آمد و هزینه شهرداری تهران در سه ماهه اول سال 98
در صحن شورا صورت می گیرد:
ارائه گزارشی از حساب های در آمد و هزینه شهرداری تهران در سه ماهه اول سال 98
1398/4/22
در جلسه آتی شورا گزارشی از حساب های در آمد و هزینه شهرداری تهران در سه ماهه اول سال 98 ارائه خواهد...
 

ارائه گزارش از کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا با اجرای حذف طرح زوج و فرد
با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری در شورا صورت می گیرد:
ارائه گزارش از کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا با اجرای حذف طرح زوج و فرد
1398/4/17
کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا در محدوده های مرکزی شهر با حذف محدودیت زوج و فرد بر اساس مصوبات شورا...
ادامه بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 96 شهرداری تهران در جلسه شورا
در یکصدو پنجاه و سومین جلسه صورت می گیرد:
ادامه بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 96 شهرداری تهران در جلسه شورا
1398/4/15
  ادامه بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 96 شهرداری تهران یک شنبه شانزدهم تیرماه در صحن ش...
شفافیت معاملات شرکت برج میلاد
در هفتادوپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند پیگیری خواهد شد:
شفافیت معاملات شرکت برج میلاد
1398/4/15
ادامه بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 96 شهرداری تهران در جلسه شورا
در یکصدو پنجاه و دومین جلسه صورت می گیرد:
ادامه بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 96 شهرداری تهران در جلسه شورا
1398/4/5
ادامه بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 96 شهرداری تهران یک شنبه نهم تیرماه در صحن شورا  انجام می شود.
ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 96 شهرداری تهران در جلسه شورا
در یکصدو پنجاه و یکمین جلسه صورت می گیرد:
ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 96 شهرداری تهران در جلسه شورا
1398/4/3
  گزارش تفریغ بودجه سال 96 شهرداری تهران فردا در صحن شورا ارائه می شود.


بررسی اصلاحیه  اساسنامه سازمانه های وابسته شهرداری تهران در دستور کار شورا
در یکصدو پنجاهمین جلسه صورت می گیرد:
بررسی اصلاحیه اساسنامه سازمانه های وابسته شهرداری تهران در دستور کار شورا
1398/4/1
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه فردا بررسی اصلاحیه " اساسنامه سازمانه های وابسته شهرداری ته...
یکپارچگی سامانه‌های حوزه مالی
در جلسه هفتادوچهارم کمیته شفافیت و شهر هوشمند پیگیری خواهد شد:
یکپارچگی سامانه‌های حوزه مالی
1398/3/31
تعیین ضرایب تعدیلی ارزش املاک بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی
در جلسه فردا بررسی می شود:
تعیین ضرایب تعدیلی ارزش املاک بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی
1398/3/27
  اعضای شورای اسلامی شهر تهران بررسی چگونگی تعیین ضرایب تعدیل ارزش معاملاتی هر یک از بلوک های...
شاخص‌های کمی برنامه سوم در حوزه الکترونیکی کردن فرآیندها و هوشمندسازی
در هفتادوسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند بررسی خواهد شد:
شاخص‌های کمی برنامه سوم در حوزه الکترونیکی کردن فرآیندها و هوشمندسازی
1398/3/25