مدیریت مقالات

اخبار
شاخه
انتخاب سومین شهردار تهران در دستور کار شورا
در صدمین جلسه انجام می شود:
انتخاب سومین شهردار تهران در دستور کار شورا
1397/8/21
  انتخاب سومین شهردار تهران فردا سه شنبه در صحن شورای شهر تهران انجام می شود.
شفافیت و هوشمندسازی در سازمان مدیریت پسماند
در چهل‌ونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند پیگیری خواهد شد:
شفافیت و هوشمندسازی در سازمان مدیریت پسماند
1397/8/18
بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری به کاهش حوزه های معاونتی و حذف پستهای قائم مقامی و جانشین و مشاور در کلیه واحدها/ لینک دستور
در نود و هفتمین جلسه شورا صورت می گیرد:
بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری به کاهش حوزه های معاونتی و حذف پستهای قائم مقامی و جانشین و مشاور در کلیه واحدها/ لینک دستور
1397/8/9
شورای شهر تهران بررسی یک فوریت طرحی را در دستور کار دارد که به موجب تصویب آن شهرداری ملزم به کاهش ...
نشست پرسش و پاسخ با کاندیداهای تصدی پست شهردار تهران شنبه 19 آبان ماه
در تریبون آزاد صورت می گیرد :
نشست پرسش و پاسخ با کاندیداهای تصدی پست شهردار تهران شنبه 19 آبان ماه
1397/8/9
  تریبون آزاد پرسش و پاسخ با کاندیداهای تصدی پست شهردار تهران شنبه 19 آبان ماه برگزار می شود....
بررسی دوفوریت لایحه اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران بررسی می شود/ لینک دستور
در نود و ششمین جلسه شورا صورت می گیرد:
بررسی دوفوریت لایحه "اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران" بررسی می شود/ لینک دستور
1397/8/5
نود و ششمین جلسه شورا فردا یک شنبه ششم  آبان ماه از ساعت 9 الی11 برگزار می شود.
 

بررسی دوفوریت لایحه اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران بررسی می شود/ لینک دستور
در نود و پنجمین جلسه شورا صورت می گیرد:
بررسی دوفوریت لایحه "اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران" بررسی می شود/ لینک دستور
1397/7/28
نود و پنجمین جلسه شورا فردا یک شنبه بیست و نهم  مهر از ساعت 9 الی11 برگزار می شود .
سازمان بازرسی و تحقق شفافیت در شهرداری تهران
چهل‌وهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۷/۲۸ برگزار خواهد شد:
سازمان بازرسی و تحقق شفافیت در شهرداری تهران
1397/7/27
طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی بررسی می شود/ لینک دستور
در نود و چهارمین جلسه شورا:
طرح "الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی" بررسی می شود/ لینک دستور
1397/7/23
نود و چهارمین جلسه شورافردا سه شنبه بیست و چهارم مهر از ساعت 9 الی11 برگزار می شود.
لایحه مجوز انجام هزینه به شهرداری تهران برای مشارکت در برگزاری مراسم اربعین حسینی (ع) بررسی می شود/ لینک ضمائم
در نود و سومین جلسه شورا:
لایحه "مجوز انجام هزینه به شهرداری تهران برای مشارکت در برگزاری مراسم اربعین حسینی (ع)" بررسی می شود/ لینک ضمائم
1397/7/21
در نودوسومین جلسه شورای شهر تهران  لایحه "مجوز انجام هزینه به شهرداری تهران برای مشارکت در ب...