مدیریت مقالات

اخبار
شاخه
بررسی طرح الزام شهرداری به پیگیری از دولت برای تخصیص ردیف بودجه جهت تعمیم خدمات رایگان حمل و نقل عمومی به جانبازان زیر 25 درصد، رزمندگان و آزادگان
در یکصد و شصت و پنجمین جلسه شورا صورت می گیرد:
بررسی طرح الزام شهرداری به پیگیری از دولت برای تخصیص ردیف بودجه جهت تعمیم خدمات رایگان حمل و نقل عمومی به جانبازان زیر 25 درصد، رزمندگان و آ...
1398/6/25
طرح الزام شهرداری به پیگیری از دولت برای تخصیص ردیف بودجه جهت تعمیم خدمات رایگان حمل و نقل عمومی و...
 

از بررسی انتصاب جوانان در تصدی پست های مدیریتی تا اصلاح مصوبه ساماندهی تبلیغات محیطی در شهر تهران
در یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورا بررسی می شود:
از بررسی انتصاب جوانان در تصدی پست های مدیریتی تا اصلاح مصوبه ساماندهی تبلیغات محیطی در شهر تهران
1398/6/23
در یکصدو شصت و چهارمین  جلسه شورا لوایح " انتصاب جوانان در تصدی پست های مدیریتی در شهرداری تهران" ...
از بررسی انتصاب جوانان در تصدی پست های مدیریتی تا اصلاح مصوبه ساماندهی تبلیغات محیطی در شهر تهران
در یکصدو شصت و سومین جلسه صورت می گیرد:
از بررسی انتصاب جوانان در تصدی پست های مدیریتی تا اصلاح مصوبه ساماندهی تبلیغات محیطی در شهر تهران
1398/6/13
  در یکصدو شصت و سومین جلسه شورا لایحه انتصاب جوانان در تصدی پست های مدیریتی در شهرداری ته...
ارائه گزارشی از حسابهای درآمدی و هزینه شهرداری تهران در 4 ماهه نخست سال 98
در یکصدو شصت و دومین جلسه صورت می گیرد:
ارائه گزارشی از حسابهای درآمدی و هزینه شهرداری تهران در 4 ماهه نخست سال 98
1398/6/9
در یکصدو شصت و دومین جلسه شورا گزارشی از حسابهای درآمدی و هزینه شهرداری تهران در 4 ماهه نخست سال 9...
از تعیین اعضای کمیسیون های شورا تا بررسی لایحه افزایش انتصاب جوانان در پست های مدیریتی
در یکصد و شصت و یکمین جلسه شورا صورت می گیرد؛
از تعیین اعضای کمیسیون های شورا تا بررسی لایحه افزایش انتصاب جوانان در پست های مدیریتی
1398/6/4
تعیین اعضای کمیسیون های شورا در سال سوم در دستور کار جلسه شورا قرار دارد.
از انتخاب هیات رییسه شورا تا بررسی لایحه افزایش انتصاب جوانان در پست های مدیریتی
در یکصد و شصتمین جلسه شورا صورت می گیرد؛
از انتخاب هیات رییسه شورا تا بررسی لایحه افزایش انتصاب جوانان در پست های مدیریتی
1398/6/2
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در اولین جلسه بعد از تعطیلات تابستانی ترکیب هیات رییسه برای سال سوم ش...


 

الزام شهرداری به ایجاد سامانه اطلاعاتی فضای سبز تهران
در یکصدو پنجاه و نهمین جلسه شورا بررسی می شود:
الزام شهرداری به ایجاد سامانه اطلاعاتی فضای سبز تهران
1398/5/12
گزارش حسابرسی تلفیقی از صورت های مالی شهرداری در سال مالی 93 ارائه می شود
در یکصدو پنجاه و هفتمین جلسه شورا:
گزارش حسابرسی تلفیقی از صورت های مالی شهرداری در سال مالی 93 ارائه می شود
1398/4/31
در یکصدو پنجاه و هفتمین جلسه شورا گزارشی از حسابرسی تلفیقی صورت های مالی شهرداری در سال 93 شهرداری...