تماس با شورا

شورای اسلامی شهر تهران

       نشانی:  
  
                 ساختمان شماره 1 :                      تهران - ضلع جنوبی پارک شهر
- خيابان بهشت                               
                 

                             ساختمان شماره  2 :   ضلع جنوبی پارک شهر- خيابان بهشت -  کوچه شهید مجید انصاری                                 


  تلفن:     51040000

نمابر:      55812093  


مرکز ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران  :    55811970        55811972         55811973          55811974          55811975 

نمابر:      55811971
صندوق پستی شورای شهر :11365/4389

خوشحال خواهیم شد پیشنهاد و نظرات ارزشمند خود را برای هرچه بهتر شدن وب  سایت شورای شهرتهران  را با ما درمیان گذارید.

ارتباط با مسئول پرتال :  
 
  حمید رضا بدخشان فرد:                                 09300092920        Hamid_badakhshan@yahoo.com