عبدالمقیم ناصحی

عضو و رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 

عبدالمقیم ناصحی متولد 1327/12/20 تحصیلات فوق لیسانس فقه و اصول در تحصیلات سطح عالی از محضر اساتیدی چون حضرات آقایان باریک بین، نوری همدانی، مکارم شیرازی، جوادی آملی، درس اخلاق مرحوم آیت اله مشکینی
ادامه مطلب

بسته خبری
یادداشت ها