عبدالحسین مختاباد

عضو و رئیس کمیته  هنری شورا

سید عبدالحسین مختاباد امرئی متولد 1345/01/01 تحصیلات دکتری موسیقی سوابق اجرایی عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما معاون و مشاور موسیقی استان های صدا و سیما عضو هیات امنای انجمن موسیقی ایران
ادامه مطلب

اخبار