حبیب کاشانی

عضو و رئیس کمیته منابع انسانی 

حبيب كاشاني متولد 1345 در آبادان تحصیلات ليسانس حقوق سوابق اجرايي و اجتماعي عضو دوره دوم شوراي اسلامي شهر تهران مدير عامل مجتمع آموزشي و فرهنگي هما مسوول حراست تيم هاي ملي فوتبال
ادامه مطلب