مرتضی طلایی

نایب رئیس شورا و رئیس ستاد شورا یاری ها

مرتضي طلايي متولد 1337 تهران سوابق تحصيلي كارشناسي ارشد امور فرهنگي- برنامه‌ريزي امور فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان 1387/07/01 - 1389/07/01 كارشناسي علوم سياسي
ادامه مطلب

بسته خبری
یادداشت ها
اطلاع رسانی