شجاع پوریان ولی الله

عضو و رئیس کمیته تنقیح 

در سال 1341 در شهر«تشان» شهرستان بهبهان، از توابع خوزستان زاده شد و در خانواده‌ ای مذهبی و کشاورز پرورش یافت. در سال ۱۳۶۰ از دبیرستان ۱۷ شهریور شهر بهبهان در رشته‌ «اقتصاد اجتماعی»


ادامه مطلب

بسته خبری
یادداشت ها
اطلاع رسانی