اقبال شاکری

عضو و رئیس کمیته عمران 

اقبال شاکری متولد 1336 تحصیلات دکتری رشته مهندسی و مدیریت ساخت مهندس عمران سوابق اجرایی استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر مجری و مشاور در پروژه های صنعتی
ادامه مطلب

اطلاع رسانی