محسن سرخو

عضو و رئیس کمیته خمل و نقل 

تحصیلات لیسانس مهندسی عمران فوق لیسانس مدیریت صنعتی مهندس پایه ارشد در رشته عمران حوزه اجرا-نظارت و طراحی سوابق اجرایی معاون اداری مالی وزارت کار و امور اجتماعی معاون اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی
ادامه مطلب

اخبار
کمبود ۴۰۰ پایگاه اورژانس در شهر تهران
ضرورت الزام ساختمان های بلند مرتبه به ایجاد پد بالگردها
کمبود ۴۰۰ پایگاه اورژانس در شهر تهران
1396/3/30
گزارش حسابرسی تلفیقی صورت های مالی شهرداری تهران
گزارش حسابرسی تلفیقی صورت های مالی شهرداری تهران
گزارش حسابرسی تلفیقی صورت های مالی شهرداری تهران
1396/3/21