احمد دنیا مالی

عضو ورئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا

احمد دنیا مالی متولد 1339 تحصیلات دکتری جغرافیای برنامه ریزی شهری کارشناس ارشد معماری سوابق اجرایی معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی معاون فنی وعمرانی شهرداری تهران 
ادامه مطلب

بسته خبری
یادداشت ها
اخبار
اطلاع رسانی