علیرضا دبیر

عضو و رئیس کمیسیون برنامه و بودچه

علیرضا دبیر متولد 1356 تحصیلات دکتری مدیریت منابع انسانی فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران سوابق 2 سال مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی بافق یزد ریاست کمیته ورزشکاران
ادامه مطلب

بسته خبری
یادداشت ها
اخبار
اطلاع رسانی