محمد حقانی

عضو و رئیس کمیته خدمات شهری شورا

محمد حقانی متولد 1322 تحصیلات فوق لیسانس کشاورزی 1346 دانشگاه تهران سوابق اجرایی 37 سال سابقه کار در شهرداری های اصفهان و تهران


ادامه مطلب