احمدحکیمی پور

عضو و رئیس کمیته میراث فرهنگی و بافت های فرسوده

متولد 1342 زنجان تحصيلات دکتری حقوق و علوم سياسي سوابق اجرايي و اجتماعي نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امور اقتصاد و دارایی و تعاون مجلس چهارم معاون اداری و مالی و عضو هیات مدیره سازمان جمع آوری
ادامه مطلب