رحمت الله حافظی

عضو و رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری

رحمت اله حافظی متولد 1343/6/30 تحصیلات دکترای تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی سوابق اجرایی عضو هیات علمی دانشگاه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت رئیس پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی
ادامه مطلب

بسته خبری
یادداشت ها
تشکر از بررسی موشکافه دستگاه قضا در املاک نجومی
یادداشتی از دکتر رحمت اله حافظی:
تشکر از بررسی موشکافه دستگاه قضا در املاک نج...
1395/8/8
یادداشتی از دکتر رحمت اله حافظی
مصوبه ای برای جبران بخشی از فداکاری های مسئو...
1395/7/28
صرفه و صلاح مردم در چیست؟
دکتر رحمت اله حافظی
صرفه و صلاح مردم در چیست؟
1394/10/28
دکتر رحمت اله حافظی رییس کمیسیون سلامت, محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران
معلولیت شهر تهران
1394/9/18
1394/8/24