عباس جدیدی

عضو و معاون نظارت

عباس جدیدی متولد 1351 تحصیلات فوق لیسانس حقوق قضایی باگرایش جزا و جرم شناسی سوابق اجرایی حدود بیست سال فعالیت در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و ورزشی
ادامه مطلب

اطلاع رسانی