آقای ابراهیم امینی

عضو شورا

رزومه

یادداشت ها
عبرت از پلاسکو
علی اعطا :
عبرت از پلاسکو
1397/10/29
فصل تازه باغ‌های تهران
علی اعطا ، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران:
فصل تازه باغ‌های تهران
1397/6/18
اخبار
اطلاع رسانی