رضا تقی پور

عضو ورئیس کمیته اقتصادی وتنظیم مقررات مدیریت شهری-سخنگوی شورا

رضا تقی پور انوری متولد 1336/6/25 تحصیلات دکتری مدیریت پیشرفته کارشناس ارشد مدیریت کارشناس ارشد مهندسی صنایع کارشناس مهندس کامپیوتر


ادامه مطلب

بسته خبری
یادداشت ها
اخبار
اطلاع رسانی