محسن پیرهادی

عضو ورئیس کمیته نظارت- عضو هیات رئیسه

محسن پیرهادی متولد 1359 تهران تحصیلات کارشناسی ادیان و عرفان کارشناسی ارشد روابط بین الملل   دکترای روابط بین الملل در دانشگاه علامه

ادامه مطلب