خانم آروین

عضو شورا

رزومه

یادداشت ها
ذی‌نفع شفافیت مردم‌اند و مردم سازمان‌یافته نیستند
بهاره آروین در مراسم اعلام موجودیت سازمان مردم‌نهاد «جمعیت هم‌اندیشان دادخواه»‌:
ذی‌نفع شفافیت مردم‌اند و مردم سازمان‌یافته ن...
1398/5/8
اکنون نوبت جامعه مدنی است 1398/4/30
به نام مردم، به کام بسازبفروش‌ها
نطق پيش‌ازدستور بهاره آروین در جلسه ۱۴۶ شورای اسلامی شهر تهران:
به نام مردم، به کام بسازبفروش‌ها
1398/3/19
واقعیت آن است که پادشاه عریان است
نطق پيش از دستور بهاره آروین در جلسه ۱۲۷ شورای اسلامی شهر تهران
واقعیت آن است که پادشاه عریان است
1397/12/14
اخبار
انتشار عمومی پژوهش‌ها موجب ارتقای کیفیت پژوهش‌ها و کاهش شکاف نهاد دانشگاه و نهاد سیاست‌گذار می‌شود
بهاره آروین در مراسم رونمایی از دسترسی عمومی به پژوهش‌های شهرداری تهران:
انتشار عمومی پژوهش‌ها موجب ارتقای کیفیت پژوهش‌ها و کاهش شکاف نهاد دانشگاه و نهاد سیاست‌گذار می‌شود
1398/5/26
شفافیت در شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر
در هفتادوهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند پیگیری شد:
شفافیت در شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر
1398/5/5
 پیگیری شفافیت معاملات در شرکت برج میلاد
هفتادوپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۴/۱۵ برگزار شد:
پیگیری شفافیت معاملات در شرکت برج میلاد
1398/4/28
تاخیر در ثبت اسناد هزینه، موجب عدم شفافیت مالی در شهرداری تهران شده است
بهاره آروین در جلسه صدوپنجاه‌وپنجم شورای شهر:
تاخیر در ثبت اسناد هزینه، موجب عدم شفافیت مالی در شهرداری تهران شده است
1398/4/25
ضرورت شفافیت در نحوه هزینه‌کرد درآمد حاصل از عوارض طرح محدوده کنترل آلودگی هوا
بهاره آروین در صدوپنجاه‌وچهارمین جلسه علنی شورای شهر:
ضرورت شفافیت در نحوه هزینه‌کرد درآمد حاصل از عوارض طرح محدوده کنترل آلودگی هوا
1398/4/18