خانم آروین

عضو شورا

رزومه

یادداشت ها
تفاوت مهم آن‌لاین بودن 1397/2/10
افشاگری یا شفافیت؟
یادداشت بهاره آروین در روزنامه دنیای اقتصاد:
افشاگری یا شفافیت؟
1397/1/28
برای تحقق نظارت همگانی
یادداشت بهاره آروین در روزنامه همشهری درباره انتشار عمومی اطلاعات قراردادهای کلان شهرداری تهران:
برای تحقق نظارت همگانی
1397/1/26
درباره لغو مصوبه برج باغ‌ها 1396/12/19
اخبار
انتشار عمومی اطلاعات مدیران ارشد شهرداری تهران
در بخش دوم بیست و هشتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند پیگیری شد:
انتشار عمومی اطلاعات مدیران ارشد شهرداری تهران
1397/3/11
ایجاد فضای رقابت در ارایه خدمات پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی
در بخش اول بیست و هشتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند پیگیری شد:
ایجاد فضای رقابت در ارایه خدمات پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی
1397/3/10
انتشار اطلاعات قراردادهای بالای ۲۲۰ میلیون تومان شهرداری تهران
در بیست و هفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند تصویب شد:
انتشار اطلاعات قراردادهای بالای ۲۲۰ میلیون تومان شهرداری تهران
1397/3/1
برنامه استراتژیک سازمان فاوا
در بیست و ششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند بررسی شد:
برنامه استراتژیک سازمان فاوا
1397/2/25