خانم آروین

عضو شورا

رزومه

یادداشت ها
افشاگری یا شفافیت؟
یادداشت بهاره آروین در روزنامه دنیای اقتصاد:
افشاگری یا شفافیت؟
1397/1/28
برای تحقق نظارت همگانی
یادداشت بهاره آروین در روزنامه همشهری درباره انتشار عمومی اطلاعات قراردادهای کلان شهرداری تهران:
برای تحقق نظارت همگانی
1397/1/26
درباره لغو مصوبه برج باغ‌ها 1396/12/19
 احیاء خاطره شهر: درباره چنارهای ولیعصر
یادداشتی از بهاره آروین در روزنامه همشهری:
احیاء خاطره شهر: درباره چنارهای ولیعصر
1396/12/19
اخبار
 زنان در حاشیه
بهاره آروین:
زنان در حاشیه
1396/12/19
مدیریت تعارض منافع از جنس افشاگری نیست
بررسی چگونگی سیاستگذاری برای مدیریت تعارض منافع در گفت‌وگو با بهاره آروین:
مدیریت تعارض منافع از جنس افشاگری نیست
1396/11/30