معصومه آباد

عضو و رئیس کمیته ایمنی و بحران

معصومه آباد متولد 1341 سوابق تحصيلي 1390 دانشگاه شهيد بهشتي بهداشت باروري دكتري 1375 دانشگاه علوم پزشكي ايران بهداشت مادر و كودك فوق ليسانس 1368 دانشگاه علوم پزشكي ايران مامايي ليسانس 1364 دانشگاه علوم پزشكي چمران مامايي فوق ديپلم عنوان پايان‌ نامه :
 ادامه مطلب

اخبار
منطقه 17 و 18 شهرداری تهران نیاز به اورژانس اجتماعی دارد
رئیس کمیته ایمنی پس از ارائه گزارش مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در صحن شورا:
منطقه 17 و 18 شهرداری تهران نیاز به اورژانس اجتماعی دارد
1395/4/22
اطلاع رسانی