خانم آروین

عضو شورا

رزومه

یادداشت ها
به نام مردم، به کام بسازبفروش‌ها
نطق پيش‌ازدستور بهاره آروین در جلسه ۱۴۶ شورای اسلامی شهر تهران:
به نام مردم، به کام بسازبفروش‌ها
1398/3/19
واقعیت آن است که پادشاه عریان است
نطق پيش از دستور بهاره آروین در جلسه ۱۲۷ شورای اسلامی شهر تهران
واقعیت آن است که پادشاه عریان است
1397/12/14
حرفه؛ سیاست‌مدار
بهاره آروین :
حرفه؛ سیاست‌مدار
1397/10/23
اخبار
تاخیر در ثبت اسناد هزینه، موجب عدم شفافیت مالی در شهرداری تهران شده است
بهاره آروین در جلسه صدوپنجاه‌وپنجم شورای شهر:
تاخیر در ثبت اسناد هزینه، موجب عدم شفافیت مالی در شهرداری تهران شده است
1398/4/25
ضرورت شفافیت در نحوه هزینه‌کرد درآمد حاصل از عوارض طرح محدوده کنترل آلودگی هوا
بهاره آروین در صدوپنجاه‌وچهارمین جلسه علنی شورای شهر:
ضرورت شفافیت در نحوه هزینه‌کرد درآمد حاصل از عوارض طرح محدوده کنترل آلودگی هوا
1398/4/18
بررسی پرونده‌های املاک مزروعی اصولا نباید در دستور کار جلسات صحن قرار بگیرد
بهاره آروین در صدوپنجاه‌وسومین جلسه علنی شورای شهر:
بررسی پرونده‌های املاک مزروعی اصولا نباید در دستور کار جلسات صحن قرار بگیرد
1398/4/16
 یکپارچگی سامانه‌های حوزه مالی
در هفتادوچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند پیگیری شد:
یکپارچگی سامانه‌های حوزه مالی
1398/4/11
برنامه عملیاتی حوزه هوشمندسازی
در هفتادوسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند مورد بررسی قرار گرفت:
برنامه عملیاتی حوزه هوشمندسازی
1398/3/31