خانم آروین

عضو شورا

رزومه

یادداشت ها
پایش مداوم بودجه پایتخت
یادداشت بهاره آروین در روزنامه دنیای اقتصاد درباره انتشار عمومی بودجه مصوب شهرداری:
پایش مداوم بودجه پایتخت
1397/5/11
شاه‌کلید شفافیت
بهاره آروین :
شاه‌کلید شفافیت
1397/4/12
تفاوت مهم آن‌لاین بودن 1397/2/10
افشاگری یا شفافیت؟
یادداشت بهاره آروین در روزنامه دنیای اقتصاد:
افشاگری یا شفافیت؟
1397/1/28
برای تحقق نظارت همگانی
یادداشت بهاره آروین در روزنامه همشهری درباره انتشار عمومی اطلاعات قراردادهای کلان شهرداری تهران:
برای تحقق نظارت همگانی
1397/1/26
اخبار
بررسی عملکرد نه‌ماهه کمیته شفافیت و شهر هوشمند
در جلسات سی‌وهفتم و سی‌وهشتم کمیته شفافیت و شهر هوشمند بررسی شد:
بررسی عملکرد نه‌ماهه کمیته شفافیت و شهر هوشمند
1397/5/26
اتصال دو سامانه ۱۳۷ و سامن
در سی‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند پیگیری شد:
اتصال دو سامانه ۱۳۷ و سامن
1397/5/26
دسترسی شهروندان به اطلاعات شهرسازی
تصویب یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهرا ن به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی»
دسترسی شهروندان به اطلاعات شهرسازی
1397/5/7
برنامه زمان‌بندی اجرای مصوبه انجام الکترونیکی و اعلان عمومی معاملات شهرداری
در سی‌وپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند بررسی شد:
برنامه زمان‌بندی اجرای مصوبه انجام الکترونیکی و اعلان عمومی معاملات شهرداری
1397/5/5
اتصال دو سامانه ۱۳۷ و سامن
در سی‌وچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند بررسی شد:
اتصال دو سامانه ۱۳۷ و سامن
1397/4/31