خانم آروین

عضو شورا

رزومه

یادداشت ها
لطفا وعده مشخص بدهید
بهاره آروین:
لطفا وعده مشخص بدهید
1397/8/18
نزاع میان منافع شهر و منافع بساز‌بفروش‌ها،  و ضرورت قاطعیت سیاست‌گذار
یادداشت بهاره آروین درباره لایحه‌ اصلاح مصوبه «نحوه احذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران»
نزاع میان منافع شهر و منافع بساز‌بفروش‌ها، ...
1397/8/5
در مخالفت با یک عقب‌نشینی تاسف‌بار
یادداشت بهاره آروین درباره لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد»:
در مخالفت با یک عقب‌نشینی تاسف‌بار
1397/7/28
دستاورد شورای اصلاح‌طلب 1397/7/15
اخبار
ضرورت تدوین شاخص‌های سنجش‌گر فساد
در پنجاه‌ویکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند مطرح شد:
ضرورت تدوین شاخص‌های سنجش‌گر فساد
1397/9/21
روند اجرای مصوبه شفاف‌سازی معاملات شهرداری تهران
در پنجاهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند مورد بررسی قرار گرفت:
روند اجرای مصوبه شفاف‌سازی معاملات شهرداری تهران
1397/9/6
شفافیت و هوشمندسازی در سازمان مدیریت پسماند
در چهل‌ونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند پیگیری شد:
شفافیت و هوشمندسازی در سازمان مدیریت پسماند
1397/8/25
نظارت سازمان بازرسی بر حسن اجرای مصوبات حوزه شفافیت
در چهل‌وهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند مطرح شد:
نظارت سازمان بازرسی بر حسن اجرای مصوبات حوزه شفافیت
1397/8/4