خانم آروین

عضو شورا

رزومه

یادداشت ها
اولویت‌بخشی به منافع شهر و شهروندان
یادداشت بهاره آروین در ویژه‌نامه «شهر و شورا» روزنامه شرق:
اولویت‌بخشی به منافع شهر و شهروندان
1398/6/12
ذی‌نفع شفافیت مردم‌اند و مردم سازمان‌یافته نیستند
بهاره آروین در مراسم اعلام موجودیت سازمان مردم‌نهاد «جمعیت هم‌اندیشان دادخواه»‌:
ذی‌نفع شفافیت مردم‌اند و مردم سازمان‌یافته ن...
1398/5/8
اکنون نوبت جامعه مدنی است 1398/4/30
به نام مردم، به کام بسازبفروش‌ها
نطق پيش‌ازدستور بهاره آروین در جلسه ۱۴۶ شورای اسلامی شهر تهران:
به نام مردم، به کام بسازبفروش‌ها
1398/3/19
اخبار
انجام الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران
در جلسه هشتادوچهارم کمیته شفافیت و شهر هوشمند پیگیری شد:
انجام الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران
1398/7/12
شفافیت در حوزه معاملات و املاک شهرداری تهران
در جلسات هشتاد و هشتادویکم کمیته شفافیت و شهر هوشمند پیگیری شد:
شفافیت در حوزه معاملات و املاک شهرداری تهران
1398/6/30
یکپارچگی و انسجام‌بخشی به فرایند انجام پژوهش‌ها
در جلسه هشتادودوم کمیته شفافیت و شهر هوشمند بررسی شد:
یکپارچگی و انسجام‌بخشی به فرایند انجام پژوهش‌ها
1398/6/25
در حال حاضر شورای پنجم، شفاف‌ترین نهاد شورایی و انتخابی در سطح کشور است
بهاره آروین در نطق پیش از دستور درباره عملکرد دوساله هیئت‌رئیسه شورای پنجم:
در حال حاضر شورای پنجم، شفاف‌ترین نهاد شورایی و انتخابی در سطح کشور است
1398/6/10
انتشار عمومی پژوهش‌ها موجب ارتقای کیفیت پژوهش‌ها و کاهش شکاف نهاد دانشگاه و نهاد سیاست‌گذار می‌شود
بهاره آروین در مراسم رونمایی از دسترسی عمومی به پژوهش‌های شهرداری تهران:
انتشار عمومی پژوهش‌ها موجب ارتقای کیفیت پژوهش‌ها و کاهش شکاف نهاد دانشگاه و نهاد سیاست‌گذار می‌شود
1398/5/26