مهدی چمران 

ریاست شورا و رئیس شورایعالی استانها

جانشين فرمانده ستاد جنگ هاي نامنظم ( دكتر شهيد مصطفي چمران ) ریيس دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران ریيس بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس معاون فرهنگي ستاد فرماندهي كل قوا مشاور تحقيقات علمي ریيس ستاد فرماندهي كل قوا
 ادامه مطلب