احمد مسجد جامعی

عضو شورا

رئیس پیشین شورای اسلامی شهر تهران و وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سید محمد خاتمی است. او در سال 1335، در تهران و در قسمت بازار مسجد جامع متولد شد و دوران نوجوانی و کودکی را در آن محله سپری کرد.
ادامه مطلب

اطلاع رسانی