یادداشت ها
رقیب به دنبال بی‌ثبات نشان دادن شورا
1397/8/23
زهرا صدر اعظم نوری:
رقیب به دنبال بی‌ثبات نشان دادن شورا
لطفا وعده مشخص بدهید
1397/8/18
بهاره آروین:
لطفا وعده مشخص بدهید
دستفروشی جرم نیست
1397/8/14
زهرا نژاد‌بهرام :
دستفروشی جرم نیست
یک ناداستان برای اربعین
1397/8/7
احمد مسجدجامعی:
یک ناداستان برای اربعین
اخبار
شفافیت و هوشمندسازی در سازمان مدیریت پسماند پیگیری می شود
در چهل‌ونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند مطرح شد:
شفافیت و هوشمندسازی در سازمان مدیریت پسماند پیگیری می شود
1397/8/26


 

زلزله کرمانشاه یک زنگ خطری برای ما بود / در طول یکسال گذشته هنوز اقدامی موثر در آموزش مقابله سوانح انجام نشده است
سید ابراهیم امینی در آیین اهدا ماشین آلات تهیه شده توسط شهرداری تهران به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه :
زلزله کرمانشاه یک زنگ خطری برای ما بود / در طول یکسال گذشته هنوز اقدامی موثر در آموزش مقابله سوانح ان...
1397/8/22