اخبار
مجوز ایجاد موزه ایران درودی به شهرداری داده شد
با رای اعضای شورای شهر تهران: 10-64
مجوز ایجاد موزه ایران درودی به شهرداری داده شد
1397/2/30
آیین تحلیف و ادای سوگند شهردار تهران برگزار شد
با حضور افشانی در صحن شورا: 6-64
آیین تحلیف و ادای سوگند شهردار تهران برگزار شد
1397/2/30
پیش از هر سوگندی با خود و خدا عهد می کنم منافع مردم را بر منافع گروهی ترجیح دهم
محمد علی افشانی پیش از قرائت سوگند نامه در صحن شورا بیان داشت: 5-64
پیش از هر سوگندی با خود و خدا عهد می کنم منافع مردم را بر منافع گروهی ترجیح دهم
1397/2/30


شهرداری در دوره انتقال موفق بود
حسن خلیل آبادی بیان داشت: 4-64
شهرداری در دوره انتقال موفق بود
1397/2/30