اخبار
رویکرد ما به تهران باید به مثابه یک شهر جهانی باشد / ارائه پیشنهاد راه اندازي كميته ويژه نوآوري هاي شهري
گفت و گو با الهام فخاری به بهانه حضور در نشست سازمان شهرهاي متحد و دولت هاي محلي غرب آسيا و خاورميانه ؛
رویکرد ما به تهران باید به مثابه یک شهر جهانی باشد / ارائه پیشنهاد راه اندازي كميته ويژه نوآوري هاي شهري
1396/8/6
طرح شهردار مدرسه در تربیت مدنی دانش آموزان بسیار موثر است/ مکان یابی مدارس بر اساس آمایش سرزمین از نکات بسیار مهم است
احمد مسجد جامعی در واکنش به گزارش مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران بیان داشت:3-16
طرح شهردار مدرسه در تربیت مدنی دانش آموزان بسیار موثر است/ مکان یابی مدارس بر اساس آمایش سرزمین از نکات بسیار ...
1396/8/2
جای گزارش شورای شهر و گزارش مردمی از حادثه پلاسکو خالی است
مسجدجامعی با اشاره به گزارش هیئت ویژه گزارش ملی حادثه پلاسکو: 2-8
جای گزارش شورای شهر و گزارش مردمی از حادثه پلاسکو خالی است
1396/7/2
شهروند خوب از نظر دانش آموزان چه کسی است
حق شناس در مراسم زنگ مهر مطرح کرد:
شهروند خوب از نظر دانش آموزان چه کسی است
1396/7/1
شورا در رسانه
بعضی نامزدهای شهرداری تهران بازنشسته‌اند
1397/2/4
رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران در گفت‌وگو با فارس:
بعضی نامزدهای شهرداری تهران بازنشسته‌اند
جسد مومیایی کشف‌شده در اطراف حرم عبدالعظیم در دست بررسی است
1397/2/4
رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر در گفت‌وگو با ایلنا:
جسد مومیایی کشف‌شده در اطراف حرم عبدالعظیم در دست بررسی است