یادداشت ها
شورا در رسانه


عمر مفید اتوبوس در ایران 8 سال است/ افزایش ترافیک تهران در مهر
1397/7/2
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل ترافیک شورای شهر در گفت‌وگو با فارس:
عمر مفید اتوبوس در ایران 8 سال است/ افزایش ترافیک تهران در مهر