اخبار
خیابان شهرداری به خیابان قیصر امین پور تغییر نام یافت
1397/6/27
اختصاص سرویس رایگان به دانش آموزان کم توان حداقل کار مدیریت شهری است
خلیل آبادی در دفاع از رایگان ماندن سرویس مدارس استثنایی گفت: 10-87
اختصاص سرویس رایگان به دانش آموزان کم توان حداقل کار مدیریت شهری است
1397/6/27
سرویس مدارس کودکان استثنایی رایگان ماند
در صحن شورا به تصویب رسید: 9-87
سرویس مدارس کودکان استثنایی رایگان ماند
1397/6/27


ساختمان های شهرداری به ساختمان های سبز تبدیل شوند/ برای کاهش مصرف آب اول باید خودمان پیش قدم شویم
1397/6/27