اخبار
سیستم کشاورزی را بهینه کنید 90 درصد آب کشور در این بخش صرف می شود
1398/7/28


انتقاد عضو شورای شهر از وضعیت آب و فاضلاب شهرستان ری
در یکصدو هفتادو دومین جلسه شورا صورت گرفت: 12-172
انتقاد عضو شورای شهر از وضعیت آب و فاضلاب شهرستان ری
1398/7/28
نیاز مبرم شهر تهران به توسعه خطوط انتقال برق زیر زمینی
مدیر عامل برق منطقه ای تهران در صحن شورا بیان داشت؛10-172
نیاز مبرم شهر تهران به توسعه خطوط انتقال برق زیر زمینی
1398/7/28