شورا در رسانه


عمر مفید اتوبوس در ایران 8 سال است/ افزایش ترافیک تهران در مهر
1397/7/2
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل ترافیک شورای شهر در گفت‌وگو با فارس:
عمر مفید اتوبوس در ایران 8 سال است/ افزایش ترافیک تهران در مهر
بررسی ۱۶ پرونده برج - باغ در شورای شهر
1397/6/31
علی اعطا در گفت و گو با ایسنا خبر داد:
بررسی ۱۶ پرونده برج - باغ در شورای شهر